Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 14. Wonders of the world

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Tiến Lộc
  Ngày gửi: 11h:43' 12-11-2007
  Dung lượng: 9.4 MB
  Số lượt tải: 1097
  Số lượt thích: 0 người
  English plan 8

  Teacher: Nguyễn Thị Thái Hà
  Lý Tự Trọng Secondary School
  HOMEWORK: Exercise 7, page 88 in workbook.
  a. The new coach makes the players work hard.
  b. The coach wants players to feel proud of their club.
  c. He teaches them to play well together.
  d. He makes them watch film of matches of other team.
  e. The club doctor helps the players restore their health after match.
  f. The coach lets them relax after the game.
  g. The coach expects the players to have behave well.
  h. The fan club wants the team to do well.
  i. The fan would like the club to win every match.
  j. The coach invited the boys to visit the club from time to time.
  k. The chairman persuades the companies to give the money to the club.

  a. The new coach makes the players work hard.
  b. The coach wants players to feel proud of their club.
  c. He teaches them to play well together.
  d. He makes them watch film of matches of other team.
  e. The club doctor helps the players restore their health after match.
  f. The coach lets them relax after the game.
  g. The coach expects the players to have behave well.
  h. The fan club wants the team to do well.
  i. The fan would like the club to win every match.
  j. The coach invited the boys to visit the club from time to time.
  k. The chairman persuades the companies to give the money to the club.
  Verb
  a. The new coach makes the players work hard.
  b. The coach wants players to feel proud of their club.
  c. He teaches them to play well together.
  d. He makes them watch film of matches of other team.
  e. The club doctor helps the players restore their health after match.
  f. The coach lets them relax after the game.
  g. The coach expects the players to have behave well.
  h. The fan club wants the team to do well.
  i. The fan would like the club to win every match.
  j. The coach invited the boys to visit the club from time to time.
  k. The chairman persuades the companies to give the money to the club.
  Verb Object To - infinitive ( Or: bare infinitive )
  a. The new coach makes the players work hard.
  b. The coach wants players to feel proud of their club.
  c. He teaches them to play well together.
  d. He makes them watch film of matches of other team.
  e. The club doctor helps the players restore their health after match.
  f. The coach lets them relax after the game.
  g. The coach expects the players to have behave well.
  h. The fan club wants the team to do well.
  i. The fan would like the club to win every match.
  j. The coach invited the boys to visit the club from time to time.
  k. The chairman persuades the companies to give the money to the club.
  Verb Object
  KEYS
  Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.
  1. Sydney Opera House
  2.The Great Wall of China
  3. The Eiffel Tower
  4.The Statue of Liberty
  5. Mount Everest
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD
  Lesson 6: Language Focus (Page136 -137)
  1. Passive forms
  2. Indirect questions with if and whether.
  3. Question words before to-infinitive.
  4. Verb + to-infinitive.


  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Exercise: Read and do the matching.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  When was Sydney Opera House completed ?
  It was completed in 1973.
  Passive form
  Completed / 1973
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Complete the sentences.
  Use the passive form of the verbs in the box.
  construct
  reach
  present
  complete
  design
  was
  d
  was
  ed
  was
  ed
  was
  ed
  was
  ed
  was
  were
  REVISION
  I?m a plumber
  Do you know My Son, Nga?
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  REVISION
  I?m a plumber
  Do you know My Son, Nga?
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  REVISION
  I?m a plumber
  Do you know My Son, Nga?
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Is it far from Ha Noi?
  Listen! Then report the questions Nhi asked Nga.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Is My Son in Quang Nam Province?
  Listen! Then report the questions Nhi asked Nga.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Do many people live at My Son?
  Listen! Then report the questions Nhi asked Nga.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Do many tourists visit My Son every year?
  Listen! Then report the questions Nhi asked Nga.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Do you want to visit My Son one day?
  Listen! Then report the questions Nhi asked Nga.
  Comparison: How to change the direct questions
  into indirect ones below.
  DIRECT SPEECH
  Do you know My Son?
  Present Simple
  How can I go there?
  Yes/No question
  Wh - question
  INDIRECT SPEECH
  Nhi asked Nga if she knew My Son.
  Nhi asked Nga whether she knew My Son.
  Past Simple
  Nga asked Nhi how she could go there .
  Nga asked Nhi how to go there.
  Reporting verb.
  Affirmative
  Reporting verb.
  Affirmative
  S V O Question word to-infinitive
  ( Dạng rút gọn của câu hỏi gián tiếp.)
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Nga
  Do you know My Son ?
  How can I go there ?
  Use the words to write about the information that Nga gave to Nhi.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Nga showed Nhi where to get tickets.
  Nga pointed out where to buy souvenirs.
  Nga advised Nhi how to go from My Son to Hoi An.
  Nga told Nhi what to do there during the visit.
  Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided(1)..............for a run. She left the hotel and started(2)..............in the direction of Cua Dai beach. She thought she might(3)..........along the beach for 20 minutes before heading for the hotel. Unfortunately, after 10 minutes, dark clouds began(4)....................and it started(5)................ . Nhi tried(6).................a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided(7)......................her run because she couldn?t(8)...........wetter!
  Listen and choose the word you hear.
  (1)
  to go
  go
  going
  goes
  (2)
  to jog
  jog
  jogging
  jogs
  (3)
  to go
  go
  going
  goes
  (4)
  to gather
  gather
  gathering
  gathers
  (5)
  to rain
  rain
  raining
  rains
  (6)
  to reach
  reach
  reaching
  reaches
  (7)
  to continue
  continue
  continuing
  continues
  (8)
  to get
  get
  getting
  gets
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  She decided to go for a run.
  She started to jog in the direction of Cua Dai beach.
  She thought she might go along the beach for 20 minutes.
  Dark clouds began to gather and it started to rain.
  She tried to reach a shelter.
  Because she couldn?t get wetter!
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  Choose the best answer.

  1. Nhi asked Nga if she...............My Son.
  ( know / known /
  knew
  / is known ).
  2. She decided ........................her run because it was getting darker.
  (
  to continue
  / continue / to continuing / continuing ).
  3. I asked Nga .......................I could borrow her book!
  ( and /
  whether
  / or / but ).
  4. Christmas songs ....................................for people 800 years ago.
  ( perform / are performed / performed /
  were performed
  ).
  5. She told me how ..................... English words well.
  ( learn /
  to learn
  / learned / learning ).
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.
  knew
  to continue
  whether
  were performed

  to learn
  HOMEWORK
  1. Do the Language Focus again.
  2. Do the exercises 5 & 6, page 87 & 88 in your workbook.
  - Do the exercise 5 the same as Ex.4 in Language Focus.
  - Do the exercise 6 the same as Ex.3 in Language Focus.
  Note: The parts b) , d) and e).
  Example:
  b) Loan: Do you know how many friends you intend to
  invite to your birthday party?
  Mai: Sure. I know exactly .....................................................
  how many friends to invite to my birthday party.
  3. Prepare the next lesson beforehand.
  Period 90: Unit 14: WONDERS OF THE WORLD. Lesson 6: Language Focus.

   
  Gửi ý kiến