Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 6. The young pioneers club

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS A Lưới
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:57' 13-11-2007
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 960
  Số lượt thích: 0 người
  ALUOI BOARDING AND MENORITY JUNIOR SCHOOL
  ALUOI BOARDING AND MENORITY JUNIOR SCHOOL
  SCHOOL YEAR : 2006 - 2007
  LESSON PLANNING
  WELCOME TO OUR CLASS
  LESSON PLANNING
  UNIT 6: THE YOUNG PIONEER CLUB
  Lesson 2 ; - Speak a.
  - Language focus 3a.
  WELCOME TO OUR CLASS
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  HAVE GOOD TIME
  HAVE GOOD TIME
  MICROSOFT POWER POINT
  HAVE GOOD TIME
  LESSON PLANNING
  WELCOME TO OUR CLASS
  LESSON PLANNING
  UNIT 6: THE YOUNG PIONEER CLUB
  Lesson 2 ; - Speak a.
  - Language focus 3a.
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  + Who can tell me the meaning of the word “ Favor ” ?
  + What do you say to ask for a favor?
  + When do you ask for a “Favor” ?
  + How do you respond to “Favor” ?
  =>Sự chiếu cố, ân huệ, sự giúp đỡ
  =>Can/Could you help me?
  =>Could you do me a favor ?
  =>Need some help
  =>Certainly. / Of course. / Sure. / No problem.
  MICROSOFT POWER POINT
  WORK IN PAIR
  MICROSOFT POWER POINT
  MAN
  Could you help me, please?
  Yes, certainly .
  Can you .................................?
  OLD WOMAN
  Could you do me a favor ?
  What can I do for you ?
  Can you .........................................?
  The BOY
  How can I help ?
  I need a favor .
  Could you ........................................?
  NIECE
  Can you help me please ?
  Yes, of course .
  Can you ..................................................?

  *Help me with math problem
  *buy a ticket
  *water the flower in the garden
  *take me across the road
  *Help me with math problem
  *buy a ticket
  *water the flower in the garden
  *take me across the road
  *Help me with math problem
  *buy a ticket
  *water the flower in the garden
  *take me across the road
  *Help me with math problem
  *buy a ticket
  *water the flower in the garden
  *take me across the road
  *Help me with math problem
  *buy a ticket
  *water the flower in the garden
  *take me across the road
  *Help me with math problem
  *buy a ticket
  *water the flower in the garden
  *take me across the road
  ACTIVITY 1
  ACTIVITY 1
  MICROSOFT POWER POINT
  WOMAN
  MAN
  Could you help me, please?
  Yes, please .
  Can you .................................?
  buy a ticket, please
  water the flowers in the garden, please ?

  MICROSOFT POWER POINT
  OLD WOMAN
  The boy
  Could you do me a favor ?
  What can I do for you ?
  Can you .........................................?
  Take me across the road
  MICROSOFT POWER POINT
  The BOY
  How can I help ?
  The GIRL
  I need a favor .
  Could you .................................................?
  help me this math problem
  MICROSOFT POWER POINT
  GRANDMA
  NIECE
  Can you help me please ?
  Yes, of course .
  Can you ..................................................?

  water the flowers in the garden.
  buy a ticket, please ?
  MICROSOFT POWER POINT
  LOOK AT ALL THE DIALOGUES !
  Boy : I need a favor .
  Girl : How can I help you ?
  Boy : Could you help me with math problem ?
  Grandpa : Can you help me, please ?
  Niece :Yes, of course.
  Grandpa : Can you water the flowers ?
  Woman : Could you help me please ?
  M : Yes, certainly.
  Woman : Can you get me a ticket ?
  ACTIVITY 2
  Old Woman : Could you do me a favor ?
  Man : What can I do for you ?
  Woman : Can you take me across the road ?
  MICROSOFT POWER POINT
  Mrs Ngoc : Could you do me a favor, please ?
  Hoa : Sure. What can I do for you ?
  Mrs Ngoc : Can you help me carry my bags?I've hurt my arm.
  Hoa : Certainly. I'll help you.
  Mrs Ngoc : Thank you very much. It's very kind of you.
  MICROSOFT POWER POINT
  Work in pair
  MICROSOFT POWER POINT
  * LOOK AT THE MORE FOLLOWING SITUATIONS.
  Work with your parters to practice the dialogues
  YOUR NEIGHBER NEEDS HELP TO BE TIDY HIS YARD BECAUSE HE HAS BROKEN HIS LEG
  YOUR AUNT WANTS YOU TO BUY HER SOME VEGETABLES BECAUSE SHE IS BUSY TO COOK DINNER.
  MICROSOFT POWER POINT
  Could you do me a favor ?
  Could you help me please ?

  . I need a favor
  Can you help me, please ?

  Yes, certainly.

  . What can I do for you ?
  How can I help you ?

  Yes, of course.
  NOTES
  MICROSOFT POWER POINT
  Using the above situations to make the dialogues and write them down.
  Using the above situations to make the dialogues and write them down.
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  MICROSOFT POWER POINT
  See You Again !
  Have a good time !
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓