Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 6. After school

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Dương
  Ngày gửi: 21h:35' 13-10-2008
  Dung lượng: 623.0 KB
  Số lượt tải: 504
  Số lượt thích: 0 người
  After School
  UNIT 06
  ENGLISH 7
  Section A.1
  Section A.2
  Section A.3
  Section B.1
  Section B.2
  Section B.3
  Table of contents
  Practice the following dialogue.
  A: What are you doing?
  B: I’m doing my Math homework.
  A: You study too much. Let’s relax a little.
  B: Well, Okay. What should we do now?
  B: Why don’t we play a game of chess?
  A: Good idea! I enjoy playing chess. Let’s go.

  A. What do you do?
  1
  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1
  …reading a history book
  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1
  … making a box
  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1
  … reading literature
  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1
  … playing the guitar
  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1

  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1

  Now, you do the same.

  A. What do you do?
  1
  Let’s ….
  Why don’t we ….

  I’m …
  What should we do?
  My name is Joe, and fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this doesn’t worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish.
  A. What do you do?
  2
  Read the whole passage within 2 minutes.
  After spending the whole morning on the river, I always go home with an empty bag. My friends often say, “You should give up fishing. It’s a waste of time.” But they don’t know that I’m not really interested in fishing. I’m interested in sitting by the river and doing nothing.
  A. What do you do?
  2
  Read the whole passage within 2 minutes.
  Now, answer the questions.
  1. What is his name?
  2. What is his hobby?
  3. How much time does he spend on it?
  4. Is he good at it?
  5. Why does he enjoy doing it?
  A. What do you do?
  2
  Now, ask your friends the same questions. Then tell the class about him/her hobby. (You can also type your answer here.)

  A. What do you do?
  2
  1. What do you say?
  A friend: What should I do after a hard working day?
  You: ___
  A. You should relax.
  B. You should play soccer.
  C. You should do your exercises.
  D. A,B, & C are correct.
  A. What do you do?
  3
  1. What do you say?
  A friend: What should I do after a hard working day?
  You: ___
  A. You should relax.
  B. You should play soccer.
  C. You should do your exercises.
  D. A,B, & C are correct.
  A. What do you do?
  3
  2. What do you say?
  A friend: I’m very thirsty now.
  You: ___
  A. You should eat something.
  B. You should eat some sugar.
  C. You should drink a glass of water.
  D. You shouldn’t drink cold water .
  A. What do you do?
  3
  2. What do you say?
  A friend: I’m very thirsty now.
  You: ___
  A. You should eat something.
  B. You should eat some sugar.
  C. You should drink a glass of water.
  D. You shouldn’t drink cold water .
  A. What do you do?
  3
  3. What do you say?
  A friend: Do you play sport?
  You: ___
  A. Yes, I do.
  B. Yes, I play.
  C. Yes, I will.
  D. Yes, I am.
  A. What do you do?
  3
  3. What do you say?
  A friend: Do you play sport?
  You: ___
  A. Yes, I do.
  B. Yes, I play.
  C. Yes, I will.
  D. Yes, I am.
  A. What do you do?
  3
  4. What do you say?
  A friend: How often do you play volleyball?
  You: ___
  A. We play it every afternoon.
  B. We play it in the afternoon.
  C. We play it every day in the afternoon.
  D. We often play it.
  A. What do you do?
  3
  4. What do you say?
  A friend: How often do you play volleyball?
  You: ___
  A. We play it every afternoon.
  B. We play it in the afternoon.
  C. We play it every day in the afternoon.
  D. We often play it.
  A. What do you do?
  3
  5. What do you say?
  You: _____
  A friend: Yes, let’s.
  A. Let’s go for a walk, shall we?
  B. Let’s go for a walk, will we?
  C. Let’s go for a walk, shan’t we?
  D. Let’s go for a walk, won’t we?
  A. What do you do?
  3
  5. What do you say?
  You: _____
  A friend: Yes, let’s.
  A. Let’s go for a walk, shall we?
  B. Let’s go for a walk, will we?
  C. Let’s go for a walk, shan’t we?
  D. Let’s go for a walk, won’t we?
  A. What do you do?
  3
  Practice the following dialogue.
  A: What should we do this evening?
  B: What about doing the homework?
  A: Come on. Tomorrow is Sunday, and you work too hard. Why don’t you relax?
  B: Okay. Let’s go to Hung’s and play the guitar.
  B: Great. He plays the guitar very well. It’ll be fun.
  A: Certainly. Let’s go now.
  1
  B. Let’s go!
  Now, practice the following expressions with your friends:
  What should we do now?
  Why don’t you/we ….?
  Let’s …?
  Come on.
  Great.
  1
  B. Let’s go!
  1
  B. Let’s go!
  What about ….
  Why don’t we ….
  1
  B. Let’s go!
  What about ….
  Why don’t we ….
  1
  B. Let’s go!
  What about ….
  Why don’t we ….
  1
  B. Let’s go!
  What about ….
  Why don’t we ….
  1. What do you say?
  A friend What should we do tonight?
  You: ____
  A. What about going to the music show?
  B. Let’s go to the music show!
  C. Why don’t we go to the music show?
  D. A, B, and C are OK.
  B. Let’s go!
  2
  1. What do you say?
  A friend What should we do tonight?
  You: ____
  A. What about going to the music show?
  B. Let’s go to the music show!
  C. Why don’t we go to the music show?
  D. A, B, and C are OK.
  B. Let’s go!
  2
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: Let’s phone to find out.
  A. Are there any good movies on this evening?
  B. Are there any good movies in this evening?
  C. Are there any good movies this evening?
  D. Are there any good movies on in this evening?
  B. Let’s go!
  2
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: Let’s phone to find out.
  A. Are there any good movies on this evening?
  B. Are there any good movies in this evening?
  C. Are there any good movies this evening?
  D. Are there any good movies on in this evening?
  B. Let’s go!
  2
  3. What do you say?
  A friend Why can’t they enter the cinema?
  You: ____
  A. Because they are too young.
  B. Because they are very young.
  C. Because they are not old enough.
  D. A, and C are OK.
  B. Let’s go!
  2
  3. What do you say?
  A friend Why can’t they enter the cinema?
  You: ____
  A. Because they are too young.
  B. Because they are very young.
  C. Because they are not old enough.
  D. A, and C are OK.
  B. Let’s go!
  2
  4. What do you say?
  A friend We’re going to the cinema. Will you join us?
  You: ____
  A. No.
  B. Sorry, I can’t.
  C. Sorry, I can’t. Thanks anyway.
  D. Sorry, no.
  B. Let’s go!
  2
  4. What do you say?
  A friend We’re going to the cinema. Will you join us?
  You: ____
  A. No.
  B. Sorry, I can’t.
  C. Sorry, I can’t. Thanks anyway.
  D. Sorry, no.
  B. Let’s go!
  2
  5. What do you say?
  A friend Thank you for inviting me.
  You: ____
  A. Yes.
  B. You’re welcome.
  C. It’s my pleasure.
  D. B & C are correct.
  B. Let’s go!
  2
  5. What do you say?
  A friend Thank you for inviting me.
  You: ____
  A. Yes.
  B. You’re welcome.
  C. It’s my pleasure.
  D. B & C are correct.
  B. Let’s go!
  2
  Read the passage.
  Vietnamese students can take parts in different after-school activities. Some students play sports. They often play soccer, table tennis or badminton. Sometimes they go swimming in the swimming pools. Some students like music, drama, and movies. They often practice playing musical instruments in the school music room. They join in the school theatre group. Some are the members of the stamps collector’s club. They often get together and swap their stamps. A few stay at home and play computer games.
  3
  B. Let’s go!
  Answer the questions about the passage.
  Which activities do the students do after school?
  How often do they going swimming?
  Where do they playing musical instruments?
  What do the stamp collectors often do?

  3
  B. Let’s go!
  Class survey.
  Go around the class.
  Ask your friends about their activities after school.
  Complete the form in the next slide.
  Write a short report about your survey.

  3
  B. Let’s go!
  3
  B. Let’s go!
  Class survey report.
   
  Gửi ý kiến