Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Work and play

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Dương
  Ngày gửi: 12h:09' 13-10-2008
  Dung lượng: 525.5 KB
  Số lượt tải: 363
  Số lượt thích: 0 người
  Work & Play
  UNIT 05
  ENGLISH 7
  Section A.1
  Section A.2
  Section A.3
  Section B.1
  Section B.2
  Section B.3
  Table of contents
  Complete the dialogue.
  A: Hello, ____. (1) ________ today?
  B: I have Math, Geography, Science and History.
  A: (2) _____?
  B: I like History best.
  A: (3) _____ in History?
  B: We study past and present events in Vietnam and around the world.
  A: And (4) ____ at recess.
  B: I often play marbles ad blindman’s bluff.
  A. In class
  1
  Now, talk about your schedule.

  A. In class
  1
  What do you have today?
  …..

  What’s your favorite subject?
  1. What do you ask?

  You: _____
  Your friend: We go to school six days a week.

  A. How many days do you go to school?
  B. How often do you go to school?
  C. What days do you go to school?
  D. When do you go to school?
  A. In class
  2
  1. What do you ask?

  You: _____
  Your friend: We go to school six days a week.

  A. How many days do you go to school?
  B. How often do you go to school?
  C. What days do you go to school?
  D. When do you go to school?
  A. In class
  2
  2. What do you say?

  Your friend: What do you learn in your Computer class?
  You: _____

  A. I learn about different countries.
  B. I learn to do some experiment.
  C. I learn how to use a computer.
  D. I learn a computer.
  A. In class
  2
  2. What do you say?

  Your friend: What do you learn in your Computer class?
  You: _____

  A. I learn about different countries.
  B. I learn to do some experiment.
  C. I learn how to use a computer.
  D. I learn a computer.
  A. In class
  2
  3. What do you ask?

  You: _____
  Your friend: His favorite class is Geography.

  A. What is his pastime?
  B. What does he like?
  C. What does he like to learn?
  D. What is his favorite class?
  A. In class
  2
  3. What do you ask?

  You: _____
  Your friend: His favorite class is Geography.

  A. What is his pastime?
  B. What does he like?
  C. What does he like to learn?
  D. What is his favorite class?
  A. In class
  2
  4. What do you say?

  Your friend: What do you do in your free time?
  You: _____

  A. I’m watching TV
  B. I like listening to music.
  C. I do the housework to help my mother.
  D. I’ll read books.
  A. In class
  2
  4. What do you say?

  Your friend: What do you do in your free time?
  You: _____

  A. I’m watching TV
  B. I like listening to music.
  C. I do the housework to help my mother.
  D. I’ll read books.
  A. In class
  2
  Read. Then answer the questions.
  Hoa goes to Giang Vo School. She is in class 7B and she enjoys her class very much. Her favorite subject is Computer Science. In this class, she learns how to use a computer. Then, she can use her computer to do difficult math questions. She can also get new information on the Internet. She’s very good at searching information from websites.
  3

  In her free time, Hoa does karate. She learns it in the Palace for Children on Ly Thai To Street. She also learns to draw in an art class. Her drawings are very nice. She dreams to become a famous artist.
  A. In class
  3
  Now, can you answer these questions without looking back at the reading passage?
  Which subject does she like best?
  What does she learn in that class?
  Why does she like that class?
  What does she do in her free time?
  What is her dream?
  3
  A. In class
  Ask your friend the same questions. Then tell about him/her. Type your answer here.
  3
  A. In class
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  1
  B. It’s time for recess
  What is she/he doing?
  2
  B. It’s time for recess
  Mach the verbs to the games/activities.
  Listen football
  Take an experiment
  Play rope
  Join part in a game
  Practice to music
  Do baseball cards
  Skip in a chess tournament
  Swap scoring goal

  3
  Practice the following dialogue.
  A: Nam. What is your favorite subject?
  B: I like Geography best.
  A: Geography? Why?
  B: I think it’s interesting to study maps and learn about different countries. What about you, Hung?
  A: I like Physics best. I can do experiments.
  B: Physics! Well, let’s go out and play marbles.
  A: Great. I like playing marbles very much.
  3
  Now, fill in the form.
  B. It’s time for recess
  3
  B. It’s time for recess
  Now, talk with your friends about your favorite subjects and free-time activities.

  … favorite subject?

  … in your free time?
   
  Gửi ý kiến