Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 2. Making arrangements

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Hồng Quân
  Ngày gửi: 12h:29' 12-12-2007
  Dung lượng: 689.0 KB
  Số lượt tải: 583
  Số lượt thích: 0 người
  1
  A
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  The name of the month has nine letters
  The adverb form of the word ? Good ?
  A part of body helps you smell
  It is opposite to ? Short ?
  It has twelve months
  The subject in which you do experiments
  The book you write addresses and phone numbers in
  The place where we usually cook meals
  The day between Friday and Sunday
  Telephone
  Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
  1. New words :
  + Emigrate (v) :
  + Deaf-mute (n) :
  + Transmit (v) :
  + Conduct (v) :
  + Device (n) :
  + Exhibition (n) :
  + Countless (adj) :
  + Experiment (n / v) :
  Go to live in another country
  A person can not speak and hear
  Too many to count
  eg: We can see beautiful photos at a photo exhibition
  eg : An electric cooker is a kitchen device
  ? Send ( information)
  Thực hiện

  He is doing some experiments
  What is he doing ?
  Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
  1. New words :
  + Emigrate (v) :
  + Deaf-mute (n) :
  + Transmit (v) :
  + Conduct (v) :
  + Device (n) :
  + Exhibition (n) :
  + Countless (adj) :
  + Experiment (n / v) :
  + Speech (n) :
  + Lead to (v) :
  + Come up with (v) :
  + Message (n) :
  * Proper names :
  + Alexander Graham Bell
  + Thomas Watson
  Go to live in another country
  A person can not speak and hear
  Too many to count
  eg: We can see beautiful photos at a photo exhibition
  eg : An electric cooker is a kitchen device
  ? Send ( information)
  Thực hiện
  Cuộc thí nghiệm / Làm thí nghiệm
  Lời nói
  Dẫn đến
  Cho ra đời
  Tin nhắn
  + Edinburgh
  + Invent (v) :
  Phát minh
  + Demonstrate (v) :
  ? Show
  Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
  2. Reading comprehension
  Who is he ?
  What did he invent ?
  He is Alexander Graham Bell
  He invented the telephone
  He was a telephone inventor
  Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read


  Ex1: True or false ?. Check and correct the false sentences
  T
  F
  a. Alexander G. Bell was born in the USA
  b. He worked with deaf-mute patients in a hospital in
  Boston
  c. Thomas Watson was Bell?s assistant
  d. Bell and Watson introduced the telephone in 1877
  e. Bell experimented with ways of transmitting speech
  between deaf-mutes over a long distance
  f. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions
  a. Alexander G. Bell was born in Edinburgh
  b. He worked with deaf-mute patients at Boston University

  d. Bell and Watson introduced the telephone in 1876
  e. Bell experimented with ways of transmitting speech
  over a long distance
  Ex 2: Put the events in the correct order :
  Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
  Alexander Graham Bell ? a) went to live in the United States b) successfully demonstrated his invention. c) worked with Thomas Watson. d) was born in Scotland. e) went to live in Canada f) invented the telephone. g) worked with people who could neither speak nor hear
  1-
  2-
  3-
  4-
  5-
  6-
  7-
  Neither ? nor : Không ? mà cũng không
  Circle the best option to complete the following sentences
  1. Alexander Graham Bell ????? born on March 3th, 1847 in Edinburgh

  A. was B. is C. was going to D. are

  2. Bell started ??????.. with ways of transmitting speech.

  A. experiment B. to experimenting
  C. experimenting D. experimented

  3. He was a Scotsman although he later ????? to Canada

  A. emigrated B. moved C. lived to D. born in

  4. Thomas Watson was Bell?s??????.

  A. servant B. assistant C. guard D. brother

  5. Bell and Watson introduced the telephone in ???.

  A. 1870 B. 1847 C. 1877 D. 1876
  Some photos of Alexander Graham Bell
  March 3th, 1847, Scotland - A telephone inventor.
  He was speaking into the telephone in 1876
  He was at the opening of the public telephone in Paris
  He died in 1922
  Unit 2 : Making arrangements Lesson 4 : Read
  * Homework :
  Learn new words by heart
  Retell some events about Alexander Graham Bell.
  - Prepare the next lesson ? Unit2 : Write?

   
  Gửi ý kiến