Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. Traveling around Vietnam

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Trung Hiếu
  Ngày gửi: 15h:31' 01-03-2008
  Dung lượng: 27.9 MB
  Số lượt tải: 936
  Số lượt thích: 0 người
  A
  a
  l
  o
  n
  a
  B
  g
  y
  B
  G
  H
  O
  L
  N
  Y
  H
  Sorry… You are false!
  It’s a famous sea in Vietnam
  Period 65
  UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM
  LESSON 1: GETTING STARTED
  LISTEN AND READ
  GETTING STARTED
  Ngo Mon (Gate)
  Ngo Mon ( Gate)
  Nha Rong Harbor
  The temple of Literature
  The Temple of Literature
  Ha Long Bay
  LISTEN AND READ
  - Sugar cane (n):
  - Corn (n):
  - luggage (n):
  New Words
  - water buffalo (n):
  Con trâu
  Cây bắp (cây ngô)
  Cây mía
  Hnh lý
  PREDICT QUESTIONS
  1-What did Tim see?
  3-How many people are there in the conversation?
  2-What did Shannon see?
  Tim: Hoa, I’d like you to meet my parents and my sister, Shannon.
  Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
  Mr. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
  Hoa: Can I help you with your bags, Mrs. Jones?
  Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
  Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones? I’d like to sit with Tim and Shannon.
  Mr. Jones: No problem. I prefer the front seat.
  Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
  Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
  Tim: Look, Shannon! I can see a boy riding a water buffalo.
  Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
  Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
  Tim: Would you mind if I took a photo?
  Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
  Hoa meets Tim at the airport
  Answer key
  1-What did Tim see?
  Tim saw a boy riding a water buffalo
  2-What did Shannon see?
  Shannon saw rice paddies.
  3- How many people are there in the conversation?
  There are five people in the conversation
  Tim: Hoa, I’d like you to meet my parents and my sister, Shannon.
  Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
  Mr. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
  Hoa: Can I help you with your bags, Mrs. Jones?
  Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
  Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones? I’d like to sit with Tim and Shannon.
  Mr. Jones: No problem. I prefer the front seat.
  Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
  Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
  Tim: Look, Shannon! I can see a boy riding a water buffalo.
  Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
  Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
  Tim: Would you mind if I took a photo?
  Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
  Hoa meets Tim at the airport
  2-True or false? Check ( ) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book

  a) This is the first time Hoa has met Tim’s family.
  b) Hoa helps Mrs. Jones with her luggage


  c) The Jones family is traveling from the airport in a bus.
  d) Shannon has never seen rice paddies before.


  e) The car is traveling past farmland.

  f) Only rice and corn are grown around Ha Noi.
  ( Sugar canes are also grown)
  T F

  (in a taxi)
  2
  4
  8
  5
  1
  3
  7
  6
  -Is it the first time The Jones family has visited Vietnam?
  -How do they travel to Hanoi?
  -What can they see along the road to Hanoi?
  -What would Tim like to do?
  -Where does Hoa meet Tim?
  ==> She meets Tim at the airport.
  2
  8
  5
  6
  3
  ==> He`d like to take a photo.
  ==> They can see a boy riding a water buffalo, rice paddies, corn..
  ==> Yes, it is.
  ==> They travel by taxi.
  Lucky numbers
  Would you mind sitting in the front seat of the taxi?
  Structures:
  USING:
  §Ò nghÞ ng­êi kh¸c lµm viÖc g× ®ã.
  MEANING:
  B¹n vui lòng…………………..®­îc kh«ng?
  Would you mind if I took a photo?
  USING:
  §Ò nghÞ m×nh ®­îc lµm viÖc g× ®ã.
  MEANING:
  B¹n cã phiÒn…………………..kh«ng?
  Trả lời:
  Đồng ý: -No problem / Not at all.
  Không đồng ý: -I’m sorry, I can’t./ I’d rather you didn’t.


  Exercises
  Move/car
  Would you mind moving your car?

  Would you mind if I moved your car?

  Ride/ your motorbike
  Would you mind riding your motorbike ?
  Would you mind if I rode your motorbike?
  Use/ your computer
  Would you mind using your computer ?
  Would you mind if I used your computer?
  Homework
  * Learn by heart the new words and structures
  * Read the conversation again.
  * Prepare for the next lesson.
  Designer: Tan Hung English group
  Tel:0984331245-0979292175
  Email: phamhieu1900@yahoo.com
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓