Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. A trip to the countryside

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Diệu Loan
  Ngày gửi: 16h:57' 03-10-2008
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 199
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to class 9a3
  1.What do these people wish ? Write the sentences
  b. I / have / new house
  I wish I had a new house.
  Ba/ can have/ new bicycle
  Ba wishes he could have a new bicycle.
  Modal could with wish:
  S1 + wish(es) + S2 could + V(bare) …
  The past simple with wish
  S1 + wish(es) + S2 + were / V(2/ed) …
  d/ We / it / not rain
  We wish it did not
  rain.
  f. They / stay / Hue
  They wish they stayed
  in Hue.
  e. He/ can fly
  He wishes he could fly.
  b. Hoa/ can visit/ parents
  Hoa wishes she could visit her parents.
  c. I / pass / exam
  I wish I passed the exam.
  2. Work with a partner.
  Look at Mr. Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box.
  At till on after up to between
   Prepositions of time
  a/ Mr. Thanh leaves Ha Noi at 2 pm.
  a/ Mr. Thanh leaves Ha Noi…… 2 pm.
  b, He arrives in Singapore……… Monday evening.
  c. On Tuesday moring, there is a meeting………………11 am and 1 pm.
  d. On Wednesday, Mr. Thanh has appointments……10 pm.
  e. He returns to the hotel ……….10 pm.
  f. He will be in Singapore from Monday………..Thursday.
  3. Complete the sentences with: on, at, in , for.
  a/ Goodbye! See you …….Monday.
  b/ The bus collected us………5 o’clock early………the morning.
  c/ We usaully go to our home village at least once ……the summer.
  d/ We walked….. half an hour to reach the waterfall.
  e/ They planned to have the trip …… June.
  f/ She loves to watch the stars……night.

  at
  till
  on
  between
  after
  up to
  on
  in
  at
  at
  in
  for
  in
  Last night, It rained, so I didn’t see any stars.

  a
  4. Match the half- sentences. Then write the full sentences in your exercise book
  1-e . Hoa worked hard, so she passed her exam.
  2-a . It was hot, so I turned on the air conditioner.
  3-d . Nga is sick today, so she won’t go to school.
  4-b . Na woke up late, so she didn’t have time for breakfast.
  5-c . The new camera didn’t work, so Mrs. Robinson took it back to the shop.
   So:  It is used to express the result of the statement before.
   Meaning : therefore
  Example: 1-e/ Hoa worked hard, so she passed her exam.
  1-e
  2-a
  3-d
  4-b
  5-c
  5
  6
  3
  2
  1
  4
  6. Mai often goes to bed…..10 pm.
  at
  5. I will visit my grandparents….. Sunday.
  on
  Hoa has a lot of home work to do
  She gets up early. ( combine, using so…)
  -> Hoa has a lot of home work to do, so she gets up early.
  Nam is so lazy. He gets bad marks
  ( combine, using so…)
  Nam is so lazy,so he gets bad marks
  I / get / good marks
  I wish…………………….
  I got good marks
  One way ticket …
  He/ can play/ guitar
  He wishes…………………………...
  he could play the guitar

   Modal could with wish :
   S1 + wish(es)+ S2 could + V(bare)…
   The past simple with wish :
  S1 + wish(es) + S2 + were / V(2/ed)
   Express wishes about present.
   Prepositions of time:
   at 5 o’clock
   in july / summer / the morning / 1999…
   on Sunday / Thursday evening…
   Adverb clause of result:
   Clause, so clause of result.
   So:
   It is used to express the result of the statement before.
   Meaning : therefore
   Write the exercises in your notebooks.
   Do the exercises 1,2 / page 20 and 7/ page 23. using " wish… and so….”
   Prepare Unit 4 “ Learning A Foreign Language”.
   
  Gửi ý kiến