Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 12. Sports and pastimes

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:24' 20-11-2007
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 1231
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 12 Sports & Pastimes
  Activity 1

  LISTEN & REPEAT
  What are these people doing?
  He is swimming
  She is playing badminton
  They are playing soccer
  She is skipping
  She is playing volleyball
  She is doing aerobics
  They are playing tennis
  He is jogging
  They are playing table tennis
  Activity 2 Practice with a friend. Ask and answer
  “What are you doing?”
  “I am playing golf”
  Example
  karate
  ice skating
  jogging
  baseball
  golf
  swim
  tennis
  basketball
  football
  He is skiing
  They are driving
  He is singing
  She is shopping
  He is diving
  She is walking (with her dog)
  He is cleaning the house
  He is climbing the mountain.
  He is dancing.
  He is playing the guitar.
  Activity 3 Add & See
  2. j_gg_ng
  3. a_r_b_cs
  4. s_cc_r
  5. sp_rts
  6. v_ll_yb_ll
  7. t_nn_s
  8. t_bl_ t_nn_s
  9. sk_pp_ng
  10. sw_mm_ng
  11. sh_pp_ng
  Activity 3 Add & See
  2. jogging
  3. aerobics
  4. soccer
  5. sports
  6. volleyball
  7. tennis
  8. table tennis
  9. skipping
  10. swimming
  11. shopping
  Activity 4 Read these sentences and ask your partner questions about Sue
  a) Sue swims, she does aerobics and she plays badminton.
  b) She can’t play volleyball.
  c) She watches volleyball on TV.
  d) She is doing aerobics now.
  a) Peter plays soccer, he jogs and he plays table tennis.
  d) He is playing soccer
  with his friends at the moment.
  Activity 4 Read these sentences and ask your partner questions about Peter
  b) He cannot dance.
  c) He often watches soccer
  on TV on Sundays .
  Activity 5 Look at pictures in Activity 1 &2. Ask your partner
  Activity 6 Find 7 words and cross them out
  Activity 6 Find 7 words and cross them out
  Activity 7
  What do they do in their free time?
  Listen and check
  I watch TV
  I read a book
  I listen to music
  I go to the movie
  I travel
  I cook
  I play video games
  I go fishing
  Activity 8 Practice with a partner
  Example

  What does Phuong do in his free time?
  He goes to the movies.
  a) Phuong/movies.
  b) Ly/TV.
  c) Nam/read.
  d) Lan/music.
  e) Tuan/fishing.
  f) Long/video games.
  g) Vinh/travel.
  h) Hoa/cook.

  Ask a partner what he/she and each member of his/her family does in their free time.

  Activity 9 Let’s practice.
  How many people are there in your family?
  There are.......................................................
  What do you do in your free time?
  (brother) What does your brother do in his free time?
  (sister)........................................................
  (parents)....................................................
  (grandparents)...........................................

  Activity 10 Listen and fill in the gap with one suitable word
  does
  How often
  week
  does
  a
  listens
  times
  Now practice the dialogue with a partner!
  Mai: How often ................... Ly go jogging?
  Lien: She goes jogging once a .................. .
  Mai: .......................... does she listen to music?
  Lien: She ....................... to music twice ................. week.
  Mai: How often..................... she read?
  Lien: She reads three........................ a week.
  Activity 11 Look at Ly’s diary
  Ask a partner what and when Ly does different activities in the week.
  Then write down the questions and answers in your book.
  Ask and answer about Ly
  listen / music.
  go / movie.
  go / school.
  play / tennis.
  watch / TV.
  go / fishing.
  1. Tuesday afternoon:
  2. Wednesday evening:
  3. Thursday morning:
  4. Friday afternoon:
  5. Saturday evening:
  6. Sunday morning:

  ACTIVITY 11
  How often
  LISTEN & REPEAT
  
  
  


  always
  usually
  sometimes
  often
  never
  1. Ba and Lan ...................... go to the zoo. They go about three times a year.

  2. They .................... go to the park. They go about twice a week. They ...................... have a picnic but not always.

  sometimes
  often
  sometimes
  Listen and complete
  3. They ..................... play sports, but sometimes they fly their kites.
  4. They ..................... go camping because they don’t have a tent.

  usually
  never
  5. They ..................... walk to school and they are .....................late.

  6. They .....................do their homework.

  always
  never
  always
  Activity 12 Tell a friend how often Jenni does the following activities
  Activity 13 Make questions using the following prompts
  Example
  1. How often are you late for school?
  1. you / late for school?
  2. you / go to the park?
  3. you / play sports?
  4. you / watch cartoon?
  5. you / go on a picnic?
  6. you / have English lesson?
  7. you / take a bath?
  8. you / do your homework?
  9. you / go fishing?
  10. you / help your mom?
  2. How often do you go to the park?
  3. How often do you play sports?
  4. How often do you watch cartoon?
  5. How often do you go on a picnic?
  6. How often do you have English lessons?
  7. How often do you take a bath?
  8. How often do you do homework?
  9. How often do you go fishing?
  10. How often do you help your mom cook?

  Questions
  Now ask a partner those questions and write them down in your book
  Questions
  Answers
  Activity 14
  Look at the pictures and say how often Nga and Lan do these things.
  c. often
  e. usually
  a. never
  b. sometimes
  d. often
  Activity 15 Tell your friend about your favorite activities in your free time
  What do you like doing in your free time?
  I like driving, dancing and playing the guitar.
  baseball
  bowling
  cycling
  weight-lifting
  boxing
  basketball
   
  Gửi ý kiến