Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Study habits

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Thị Thanh Chung
  Ngày gửi: 21h:10' 07-10-2008
  Dung lượng: 624.5 KB
  Số lượt tải: 379
  Số lượt thích: 0 người
  make a list
  ways of learning
  English words
  put the words and
  their meanings
  on stickers
  underline the
  words
  highlight the
  words
  write examples
  a school
  trường học
  1, When do you do your
  English homework ?
  1, Vocabulary
  stick (v )
  dán
  2, Who helps you with your English
  homework ?
  to learn
  học
  make a list

  liệt kê

  hard-working
  chăm chỉ
  Hoa is a hard-working
  student

  3, How much time do you spend
  on English ?
  4, Can you tell me the meanings
  of the following words ?
  he worked with deaf-mutes
  at Boston University
  highlight (v )
  làm nổi bật
  exellent
  xuất sắc
  comment
  lời nhận xét
  5, How do you learn these
  words ?
  They conducted many experiments
  and finally.
  underline (v )
  gạch chân ( dòng chữ )
  Exercise 1:
  True or false ? Check (?) the boxes
  a, All language learners
  write the meaning of
  new words in their
  mother tongue.
  b, Some learners write
  examples of words they
  want to learn.
  c, Every learner tries to
  learn all new words
  they come across.
  d, Many learners only
  learn new words that
  are important.
  T
  F
  mother tongue
  : tiếng mẹ đẻ
  come across
  : gặp phải
  ?
  ?
  ?
  ?
  a, Some language learners write the meaning of
  new words in their mother tongue
  c, Many learners do not try to learn all new words
  they come across
  Exercise 2
  Answer the questions
  a, Do you learn words in the same
  way ?
  b, Why do some learners write
  example sentences with new words ?
  c, What do some learners do in order
  to remember words better ?
  d, Why don`t some learners learn all
  new words they come across ?
  e, What is necessary in learning words ?
  f, How should you learn words ?
  revise (v)
  revision (n)
  ôn luyện
  instead
  thay vào đó
  a, No, they don`t ( They learn
  words in different ways)

  b, To remember how to use
  the word in the right way

  e, Revision is necessary in learning
  words
  Ex 2 : Answer the questions
  a, Do you learn words in the same way ?
  b, Why do some learners write example sentences with new words ?
  c, What do some learners do in order to remember words better ?
  d, Why don`t some learners learn all new words they come across ?

  c, To remember words better , they write examples, put the words and their meanings on stickers, underline or highlight
  e, What is necessary in learning words ?
  f, How should you learn words ?
  d, They may think they can`t do so. Instead, they learn only important words
  * Find someone who
  Do you put the words and their meaning on stickers ?
  Yes, I do
  No, I don`t
  Nam
  Ha
  Hoa
  1, Vocabulary
  stick (v) : dán mother tongue : tiếng mẹ đẻ
  make a list : liệt kê come across : gặp phải
  highlight (v ): làm nổi instead : thay vào đó
  underline ( v ): gạch dưới revise (v) : ôn luyện
  revision (n)
  2, Ways of learning English words
  - put the words and their meanings on stickers.
  make a list
  write examples with each new word
  highlight the words
  underline the words
  3, Homework
  Học thuộc từ mới trong bài
  Unit 5 : Study habits
  Period 4 : Read
  Tra từ mới phần "write"
  Làm bài tập 8 trang 36 sách BTT
  a, Some language learners write the meaning of
  new words in their mother tongue
  c, Many learners do not try to learn all new words
  they come across
   
  Gửi ý kiến