Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 8. Places

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:03' 06-12-2007
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 1071
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 08
  ENGLISH 7
  Table of contents
  Section A.1
  Section A.2
  Section A.3
  Section B.1
  Section B.2
  Section B.3
  A. Asking the way
  1

  WHERE IS HE?
  A. Asking the way
  1

  WHERE IS SHE?
  A. Asking the way
  1

  WHERE IS SHE?
  A. Asking the way
  1

  WHERE ARE THEY?
  A. Asking the way
  1

  WHERE ARE THEY?
  A. Asking the way
  1

  WHERE ARE THEY?
  A. Asking the way
  1

  WHERE IS HE?
  A. Asking the way
  1

  WHERE IS HE?
  A. Asking the way
  1

  WHERE IS IT?
  A. Asking the way
  2
  Complete the dialogue.
  A: Excuse me. ____ a souvenir shop near here?
  B: Yes. _____ on Hai Ba Trung Street.
  A: Could you tell me ____?
  B: ___ straight ahead. ___ the second street on the left. The souvenir shop is ____ the left, opposite the bookstore.
  A: ____.
  B: ____. Goodbye.
  A. Asking the way
  2
  Now practice with your friends.
  A. Asking the way
  2
  Now practice with your friends.
  HOSPITAL
  A. Asking the way
  2
  Now practice with your friends.
  MARKET
  A. Asking the way
  2
  Now practice with your friends.
  POST OFFICE
  BUS-STOP
  A. Asking the way
  2
  Look at the map and practice the dialogue.
  BOOK-STORE
  POST OFFICE
  HOSPITAL
  HOTEL
  FOREIGN
  BOOK-
  STORE
  BANK
  PARK
  RESTAURANT
  DRUG
  STORE
  SCHOOL
  FACTORY X2
  SHOE
  STORE
  MUSEUM
  SUPER-MARKET
  MOVIE
  THEATER
  STADIUM
  SWIMMING
  POOL
  STADIUM
  A. Asking the way
  3
  1. What do you say?
  You: _____
  A friend: Yes, there is. First right, second left.
  A. Sorry. Is there a post office near here?
  B. Excuse me. Is there a post office near here?
  C. Excuse me. Where is the post office?
  D. B & C are correct.
  A. Asking the way
  3
  1. What do you say?
  You: _____
  A friend: Yes, there is. First right, second left.
  A. Sorry. Is there a post office near here?
  B. Excuse me. Is there a post office near here?
  C. Excuse me. Where is the post office?
  D. B & C are correct.
  A. Asking the way
  3
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: Go straight ahead. Then turn right.
  A. Show me the way to the hotel.
  B. Could you please tell me the way to the hotel?
  C. How to get to the hotel?
  D. Where is the hotel?
  A. Asking the way
  3
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: Go straight ahead. Then turn right.
  A. Show me the way to the hotel.
  B. Could you please tell me the way to the hotel?
  C. How to get to the hotel?
  D. Where is the hotel?
  A. Asking the way
  3
  3. What do you say?
  A friend: How can I get to the bookstore, please?
  You: ____
  A. You can go by car.
  B. Yes, there is. It’s not far from here.
  C. It’s opposite the post office.
  D. Go ahead long the street and turn left.
  A. Asking the way
  3
  3. What do you say?
  A friend: How can I get to the bookstore, please?
  You: ____
  A. You can go by car.
  B. Yes, there is. It’s not far from here.
  C. It’s opposite the post office.
  D. Go ahead long the street and turn left.
  A. Asking the way
  3
  4. What do you say?
  You: _____
  A friend: I think it’s about 500m.
  A. Is there a bank near here, please?
  B. How can I get to the bank, please?
  C. How long does it take to the bank, please?
  D. How far is it from here to the bank, please?
  A. Asking the way
  3
  4. What do you say?
  You: _____
  A friend: I think it’s about 500m.
  A. Is there a bank near here, please?
  B. How can I get to the bank, please?
  C. How long does it take to the bank, please?
  D. How far is it from here to the bank, please?
  A. Asking the way
  3
  5. What do you say?
  A friend: Excuse me?
  You: ____
  A. You’re welcome.
  B. Not at all.
  C. Yes, can I help you?
  D. No problem.
  A. Asking the way
  3
  5. What do you say?
  A friend: Excuse me?
  You: ____
  A. You’re welcome.
  B. Not at all.
  C. Yes, can I help you?
  D. No problem.
  B. At the post office
  1

  WHAT IS THIS?
  B. At the post office
  1

  WHAT IS THIS?
  B. At the post office
  1

  WHAT IS THIS?
  B. At the post office
  1

  WHAT IS THIS?
  B. At the post office
  1

  WHAT IS THIS?
  B. At the post office
  2
  Practice the dialogue.
  A: Excuse me. I’d like to send this letter to HCM city, please. How much is it?
  B: You’ll need two stamps; they cost 1600 VND.
  A: And I need to send this parcel, please.
  B: The envelopes are 2000. Totally, it’s 3600 dong.
  A: Here you are. 5000 dong.
  B: Here’s your change. Thanks.
  A: Thank you. Bye.
  B. At the post office
  2
  Look at the price list.
  B. At the post office
  2
  Now, practice with your friends.

  2 envelopes
  2 stamps
  2 postcards
  Can I help you?
  B. At the post office
  2
  Now, practice with your friends.

  1 envelopes
  2 stamps
  1 postcard
  Can I help you?
  B. At the post office
  2
  Now, practice with your friends.  3 pieces of letter paper
  3 envelopes
  6 stamps

  Can I help you?
  B. At the post office
  2
  Now, practice with your friends.  1 pen
  2 envelopes
  2 stamps

  Can I help you?
  B. At the post office
  3
  1. What do you say?
  You: _____
  A friend: That’s 10,000 dong altogether.
  A. How much money is it altogether?
  B. How much is it altogether?
  C. How much does it cost? D. B & C are correct.
  B. At the post office
  3
  1. What do you say?
  You: _____
  A friend: That’s 10,000 dong altogether.
  A. How much money is it altogether?
  B. How much is it altogether?
  C. How much does it cost? D. B & C are correct.
  B. At the post office
  3
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: I need it to call my close friends.
  A. What do you need a phone card for?
  B. Why do you need a phone card?
  C. Why do you need a phone card for? D. A & B are correct.
  B. At the post office
  3
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: I need it to call my close friends.
  A. What do you need a phone card for?
  B. Why do you need a phone card?
  C. Why do you need a phone card for? D. A & B are correct.
  B. At the post office
  3
  3. What do you say?
  A friend: Excuse me.
  You: ____
  A. What do you need?
  B. What do you want?
  C. Yes. Can I help you? D. Yes.
  B. At the post office
  3
  3. What do you say?
  A friend: Excuse me.
  You: ____
  A. What do you need?
  B. What do you want?
  C. Yes. Can I help you? D. Yes.
  B. At the post office
  3
  4. What do you say?
  A friend: Excuse me. Where can I get vegetables?
  You: ____
  A. At the post office.
  B. At the grocery.
  C. At the canteen. D. At the butcher’s.
  B. At the post office
  3
  4. What do you say?
  A friend: Excuse me. Where can I get vegetables?
  You: ____
  A. At the post office.
  B. At the grocery.
  C. At the canteen. D. At the butcher’s.
  B. At the post office
  3
  5. What do you say?
  A friend: How to begin a letter to a friend?
  You: You should write, ‘____’.
  A. My love,
  B. My pleasure,
  C. Dear friend, D. Dear,
  B. At the post office
  3
  5. What do you say?
  A friend: How to begin a letter to a friend?
  You: You should write, ‘____’.
  A. My love,
  B. My pleasure,
  C. Dear friend, D. Dear,
   
  Gửi ý kiến