Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 14. Making plans

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Thuý
  Ngày gửi: 19h:58' 29-03-2011
  Dung lượng: 5.5 MB
  Số lượt tải: 221
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our English lesson
  Grade 6
  A: What are you going to do this summer vacation?
  B: I am going to visit …………..
  A: Where are you going to stay?
  B:I am going to stay ……
  A: How long are you going to stay?
  B:I am giong to stay ………
  A: What are you going to do?
  B: I am going to visit………
  English 6
  Wednesday, March 30th ,2011
  Unit 14 :
  Period: 84
  Making plans
  A. Vacation destination (A4, A5 )
  Page: 142-143
  Phuong
  Mai
  ? Which place are they going to visit first / then / next / after that/ finally?

  First: Đầu tiên,
  trước hết
  Then: Sau đó , tiếp theo
  After that:Sau đó
  finally: cuối cùng
  Ha Long Bay
  Ha Noi
  Hue
  Nha Trang
  Ho Chi Minh
  Next: tiếp theo,
  nữa là...
  * Vocabulary
  Englih 6
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Period 84: A. Vacation destinations ( A4, A5 )
  * Vocabulary:
  - Then: (adv)
  Sau đó, tiếp theo
  - After that:(adv)
  Sau đó
  - Finally: (adv)
  Cuối cùng
  - First:(adv)
  - Next: (adv)
  Đầu tiên, trước hết
  Tiếp theo, nữa là.
  Englih 6
  Wednesday, March 30th2011
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Period 84: A. Vacation destinations ( A4, A5 )
  *Answer questions.
  Where are Phuong and Mai going to visit this summer?
  Which places are they going to visit?
  How long are they going to stay for?
  What are they going to do there?
  Phuong and Mai are going on vacation this summer.
  First, they are going to visit Ha Long bay for two days. They are going to stay with their uncle and aunt.
  Then they are going to stay in a hotel in Ha Noi for three days. They are going to see Ngoc Son temple.
  Next, they are going to visit friends in Hue for two days. They are going to see the citadel.
  After that, they are going to stay at a friend`s house in Nha Trang for three days.
  Finally, they are going to stay with their grandmother and grandfather in Ho Chi minh City for a week.
  Listen and read.(A4)
  *Vocabulary:
  Unit 14: MAKING PLANS
  Lesson 2: Vacation destinations (A4-5/142-143)
  -
  *Listen and read(A4)
  *Make a table(A5)
  First
  Then
  Next
  After that
  Finally
  Which place… to visit ?
  Where … to stay?
  How long … to stay?
  What … to do?
  with their uncle and aunt
  in a hotel
  at a friends’ house
  with their grandmother and grandfather
  for 2 days
  for 3 days
  for 2 days
  for 3 days
  for a week
  visit Ha Long Bay
  see Ngoc Son Temple
  visit friends and see the Citadel
  No information
  No information
  No information
  Ha Long Bay
  Ha Noi
  Hue
  Nha Trang
  Ho Chi Minh city
  S1: Which place are Phuong and Mai going to visit first?
  S1: Where are they going to stay?
  S1: How long are they going to stay?
  S1: What are they going to do?
  S2: They are going to visit Ha Long Bay.
  S2: They are going to stay with their uncle and aunt.
  S2: They are going to stay for two days.
  S2:They are going to visit Ha Long Bay.
  *Ask and answer questions about the table
  First, then,next, after that, finally
  LUCKY NUMBER
  1
  10
  4
  2
  3
  5
  6
  7
  8
  9
  A
  B
  -Write a plan for next summer vacation again.
  -Ex: This summer vacation, I’m going to visit Ho Chi Minh city for three days. I’m going to stay in a hotel. First, I’m going to visit the museum. Then, I’m going to visit Dam Sen Park. Finally, I’m going to see Ben Thanh market.
  Englih 6
  * Home work
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Period 84: A. Vacation destinations ( A4, A5 )
  * Vocabulary:
  - Make sentences use` Be +going to +V
  Make your own plan for this sumer
  Prepare new lesson: Unit 14 B1,2
  First, then,next, after that, finally
  *Make a table
  *Ask and answer the questions
  Goodbye!
  THANKS FOR YOUR ATTENTION !
  Which place are Phuong and Mai
  going to visit first?
  They are going to visit Ha Long Bay
  Which place are Phuong and Mai
  going to visit finally?
  They are going to visit Ho Chi Minh City
  Where are Phuong and Mai
  going to stay in Ha Noi?
  They are going to stay in a hotel.
  LUCKY NUMBER
  What are Phuong and Mai
  going to see in Hue ?
  They are going to see the citadel
  LUCKY NUMBER
  How long are Phuong and Mai
  going to stay in Nha Trang?
  They are going to stay for a week.
  What are Phuong and Mai
  going to do in Nha Trang?
  They are going to the beach.
  LUCKY NUMBER
  What are Phuong and Mai
  going to visit in Ha Long?
  They are going to visit Ha Long Bay.
   
  Gửi ý kiến