Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Our past

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Trường THCS Thủy Bằng
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:58' 13-11-2007
  Dung lượng: 13.1 MB
  Số lượt tải: 829
  Số lượt thích: 0 người
  Created by: Nguyen Thi Hoai Tuyet
  November/2006.
  ------*----*----*-----
  PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG THUỶ
  TRƯỜNG THCS THUỶ BẰNG
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ANH VĂN 8
  Period 25: Unit 4- lesson write
  OUTLINE
  * I/ Warm –up
  * II/ Pre-writing
  1) Pre-teach
  2) Complete the story
  3) Comprehension questions
  * III/ While-writing
  * IV/ Post-writing
  * V/ Homework.
  *Warm –up: Hang man
  T
  I
  G
  E
  R
  UNIT 4 : Our past
  Period 25
  Lesson 5- write 1,2 –P.42,43.
  I/ Vocabulary:
  I/Vocabulary:
  - Straw (n) : Rơm rạ
  Master
  I/Vocabulary:
  - Straw (n) : Rơm rạ
  - Master (n) : ông chủ
  I/Vocabulary:
  - Straw (n) : Rơm rạ
  - Master (n) : ông chủ
  - To graze : gặm (cỏ)
  stripe
  I/Vocabulary:
  - Straw (n) : Rơm rạ
  - Master (n) : ông chủ
  - To graze : gặm (cỏ)
  - Stripe (n) : sọc, vằn
  Servant
  I/Vocabulary:
  - Straw (n) : Rơm rạ
  - Master (n) : ông chủ
  - To graze : gặm (cỏ)
  - Stripe (n) : sọc vằn
  - Servant (n): đầy tớ
  I/Vocabulary:
  - Straw (n) : Rơm rạ
  - Master (n) : ông chủ
  - To graze : gặm (cỏ)
  - Stripe (n) : sọc vằn
  - Servant (n) : đầy tớ
  - To light-lit-lighted : Châm lửa
  - Wisdom : tri khon
  Checking vocabulary: Which words do the following pictures illustrate?
  Stripes
  Servant
  Straw
  Graze
  Master
  Light
  II/ Complete the story: Use the verbs in the box to complete the story page 43.
  Burned, escaped, tied, left,
  went, was, lit,
  appeared, grazed, said  How the tiger got his stripes.
  One day , as a farmer was in the field and his buffalo
  was(1) grazing nearby,a tiger(2)........... . .The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man(3)........ the master.The farmer(4) .......he had something called wisdom,but he(5)....... it at home that day. He(6)......... to get the wisdom, but before that he(7)....... the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo.When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He(8) .....the straw and the fire(9).......... the tiger. The tiger(10).......... , but it still has black stripes from the burns to day.
  appeared
  said
  was
  went
  tied
  left
  lit
  burned
  escaped
  * Comprehension questions:
  * There are 4 lucky numbers in 9 numbers.
  You’ll get 2 marks if you get LN.And choose another number.
  It is not LN you ‘ll get 1 mark if your answer is correct.

  1
  3
  2
  6
  5
  4
  9
  8
  7
  2. Where was the man?

  He was in the field.
  8. What did the buffalo do when the tiger appeared?
  It grazed nearby.
  5. What did the Tiger want to know?
  The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man was the master.
  7. What did he do before going home?
  He tied a tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo.
  3. What did he do when he returned?
  When he returned, he lit the straw to burn the tiger.
  Lucky number.
  Congratulation !
  You get 2 marks.
  Choose another number, please.
  III/ (Groupwork) Now,imagine you are a man. Using the words and the pictures to write the story.
  You change : The man I His My Ex: One day when I was in the field...
  a) One day/I/field
  buffalo/graze/tiger/come
  b) It/ask/why/strong/buffalo/
  my servant/and I/its master
  c)I/tell/tiger/I/have/wisdom
  tiger/want/see/it
  e) I/go/ get/straw/ and/ burn /tiger
  f) Tiger/escape/ still
  have/black stripes.
  d) Then/I/tie/tiger/tree/rope
  I/didn’t/want/eat/buffalo
  One day as I was in the field and.....
  One day/ I /field
  Buffalo/graze/tiger/ come
  It/ ask/why/ strong buffalo/my servant/ and I/ its master
  I /tell/ tiger/ I/ have/wisdom/
  tiger/ want /see /it
  I/ tell /it/I /leave/ wisdom/home
  Then/ I /tie/ tiger/ tree /rope/ I/ didn’t /want /eat/buffalo.
  I/go/ get/straw/ and/ burn /tiger
  tiger/escape/ still/have/black stripes.
  (Extra slide)
  * Suggested answers
  One day, as I was in the field and my buffalo grazed nearby,a tiger came.It asked why the strong buffalo was my servant and I was its master.I told the tiger that I had something called wisdom.The tiger wanted to see it but I said that I left the wisdom at home that day .Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo.I went to get some straw and I burned the tiger. The tiger escaped , but today it still has black stripes from the burns.
  IV/ Role play: Now, I’d like you to take roles play:
  One of you is a..
  The other is a..
  Write the story again.Imagine you are a Buffalo.
  Do Ex in the ex-book.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓