Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. Natural disaters

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Sử Thanh Thủy
  Ngày gửi: 20h:38' 22-02-2008
  Dung lượng: 24.8 MB
  Số lượt tải: 777
  Số lượt thích: 0 người
  Friday, April 14th 2006
  Unit nine: NATURAL DISASTERS
  Lesson 6: Language Focus
  (pages 80, 81, 82)
  A
  a. The city in Japan was struck by a huge earthquake in 1995.
  b. The country won the 1998 Tiger Cup.
  c. The animal has 1 or 2 horns on its snout.
  d. The explorer discovered America.
  e. The planet is closest to the Earth
  f. The animal was chosen to be the logo of SEA Games 2003.
  g. The ASEAN country is divided into two regions by the sea.
  h. The food you can chew but you cannot swallow and the thing you can swallow but you cannot chew.
  MATCHING TASK
  B
  1.Chewing gum/ water
  2.Malaysia
  3.Christopher Columbus
  4.Rhinoceros
  5. Kobe
  6. Singapore

  7. Buffalo

  8. Venus


  Answers:

  a5, b6, c4, d3, e8, f7, g2, h1


  * New words:
  chew (v)
  swallow (v)
  logo (n)
  horn (n)
  snout (n)
  destroy (v)
  extensive (adj.): huge, large
  snout
  horn
  .
  * New words:
  chew (v)
  swallow (v)
  logo (n)
  horn (n)
  snout (n)
  destroy (v)
  extensive (adj.): huge, large
  snout
  horn
  * Relative pronouns:
  “Who” refers to people.
  “Which” refers to things.
  “That” can refer to both people and things.
  1/ p. 81: Using a suitable relative pronoun to answer the questions
  Which city in Japan was struck by
  a huge earthquake in 1995?
  The city which was struck by
  a huge earthquake in 1995 in Japan
  is Kobe.
  Which…?
  ………
  Ask and answer each other similar questions about the world and Vietnam.
  ,
  Combine these pairs of sentences, using relative pronouns
  a. The book has been lost. You gave me the book on my birthday.
   The book which you gave me on my birthday has been lost.


  b. Vietnam exports rice. Vietnam is in the Southeast Asia.
   Vietnam which is in the Southeast Asia exports rice.

  ,
  * Relative clauses:
  Defining relative clauses identify nouns..
  Non- defining relative clauses give more information about a person or thing already identified.

  2/ p. 81,82: Matching. Then use a suitable relative pronoun to join them
  Answers: 1-e (which), 2-g (which), 3-f (which),
  4-a (which), 5-c (which), 6-d (which), 7-b (which)
  1-e: Andrew is flying to Sacramento. Sacramento is the capital city of California.

  2-g: It’s snowed in Lang Son in the winter of 2002. Lang Son is on Ky Cung River.

  1-e (which): Andrew is flying to Sacramento which is the capital city of California.
  2-g (which): It’s snowed in Lang Son which is on Ky Cung River in the winter of 2002.

  3-f: Pompeii was completely destroyed in AD 79 by an eruption of Mount Vesuvius. Pompeii is an ancient city of Italy
  3-f (which): Pompeii which is an ancient city of Italy was completely destroyed in AD 79 by an eruption of Mount Vesuvius.
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  4-a: Hurricane Andrew killed 41 people and made more than 200,000 homeless. Hurricane Andrew swept through southern Florida in August 1992.


  4-a (which): Hurricane Andrew which swept through southern Florida in August 1992 killed 41 people and made more than 200,000 homeless.
  2/ p. 81,82:
  Answers: 1-e (which), 2-g (which), 3-f (which),
  4-a (which), 5-c (which), 6-d (which), 7-b (which)
  5-c: The cyclone of November 1970 in Bangladesh was one of the worst natural disasters of the 20th century. The cyclone killed about 500,000 people.

  5-c (which): The cyclone of November 1970 in Bangladesh which killed about 500,000 people was one of the worst natural disasters of the 20th century.
  ,
  ,
  ,
  ,
  2/ p. 81,82:
  Answers: 1-e (which), 2-g (which), 3-f (which),
  4-a (which), 5-c (which), 6-d (which), 7-b (which)
  6-d: The most disastrous earthquake in Japanese history damaged Tokyo and Yokohama and killed about 150,000 people. The most disastrous earthquake in Japan occurred in 1923.
  6-d (which): The most disastrous earthquake in Japanese history which occurred in 1923 damaged Tokyo and Yokohama and killed about 150,000 people.
  7-b: The October 1989 Loma Prieta earthquake caused extensive damage to older buildings in San Francisco Bay area. The Loma Prieta earthquake measured 7.1 on the Richter scale.

  7-b (which): The October 1989 Loma Prieta earthquake which measured 7.1 on the Richter scale caused extensive damage to older buildings in San Francisco Bay area.
  ,
  ,
  ,
  ,
  3/p.82: Recognizing defining and non- defining relative clauses
  a. Viet Nam which is in south- east Asia exports rice.
  b. Kangaroos which come from Australia have long tails.
  c. Ba who lives on Trang Tien Street likes playing the guitar.
  d. The novel that you gave me on my birthday has been lost.
  e. Neil Armstrong who first walked on the moon lived in the USA.
  f. The chair that I bought yesterday is broken.
  g. Miss Lien who sings very well is my English teacher.
  , which is in south- east Asia,
  , who lives on Trang Tien Street,
  that you gave me on my birthday
  , who first walked on the moon,
  that I bought yesterday
  , which come from Australia,
  , who sings very well,
  GAME: CROSSWORD

  Which words are remembered from these following pictures?  GAME: CROSSWORD
  Do exercise 4/ p. 82 : Rewrite the sentences in exercise 3/ p. 82, replace each underlined clause with your own clause.
  Ex:  Learn new words and grammar notes by heart.
  Prepare for unit ten: Getting Started – Listen and read (vocabulary).

  Homework:
  Viet Nam, which is in south- east Asia, exports rice.
  Viet Nam, which is a small country, exports rice.
  Join the sentences with suitable relative pronouns
  a5. The city in Japan was struck by a huge earthquake in 1995 -
  b6. The country - Singapore.
  c4. The animal - Rhinoceros.
  d3. The explorer –
  Christopher Columbus.
  e8. The planet - Venus
  f7. The animal
  Games 2003 - Buffalo
  g2.The ASEAN country
  by the sea - Malaysia.
  h1. The food
  and the thing you can swallow but you can’t chew - chewing gum and water.
  is
  which
  which
  in Japan is
  Kobe.
  won the 1998 Tiger Cup
  which
  is
  discovered America
  who
  is
  is closest to the Earth
  is Venus.
  which
  which
  is buffalo.
  was chosen to be the logo of SEA
  which
  is
  is divided into two regions
  which
  has 1 or 2 horns on its snout
  are
  you can chew but you can’t swallow
  which
   
  Gửi ý kiến