Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. Natural disaters

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:17' 19-03-2008
  Dung lượng: 13.4 MB
  Số lượt tải: 463
  Số lượt thích: 0 người
  Người dạy: Nguyễn Minh Hoàng
  3
  1
  2
  4
  5
  6
  l
  e
  a
  t
  a
  r
  t
  i
  r
  d
  a
  s
  n
  s
  u
  1. You can not watch TV or listen to the radio without it.
  2. What day is this?
  3. This is a tourist attraction in Quang Ninh Province. It is recognized by UNESCO as a World Heritage Site
  4. What is this?
  5. What are these?
  6. What is this?
  Unit 9 - Natural disasters
  Period 56 – Getting started, listen and read
  snowstorm
  earthquake
  volcano
  typhoon
  Bão tuyết
  núi lửa
  động đất
  Bão nhiệt đới
  - Can we know whether these
  disasters will happen or not?
  - How can we know?
  Grandmother, it’s the weather forecast on TV
  Can you turn up the volume, Thuy?
  * Listen and answer the following questions:
  What’s on TV?

  it’s the weather forecast on TV

  b) What will the weather be like in Ha Noi?

  - It will be sunny.


  thunderstorm (n): bão
  expect (v): mong đợi, chờ đón
  experience (v): trải qua, nếm mùi trust (v): tin, tin tưởng vào
  in case (n): trong trường hợp
  delta (n): đồng bằng.
  * New words:
  * Practice Matching:
  a) đồng bằng
  b) trong trường hợp
  g) tin, tin tưởng vào
  f) mong đợi, chờ đón
  d) bão
  c) trải qua, nếm mùi
  * New structures:
  + have temperatures between ....... and ........
  Example: Ha Noi will have temperatures between 230C and 27oC.
  + ... temperatures be between ........ and .........
  Example: Ha Noi`s temperatures will be between 230C and 27oC.
  * Practice:
  - Ha Noi will have temperatures between 230C and 270C
  - Ha Noi’s temperatures will be between 230C and 270C
  - Hue will have temperatures between 250C and 300C
  - Hue’s temperatures will be between 250C and 300C
  - Ho Chi Minh city will have temperatures between 270C and 350C
  - Ho Chi Minh city’s temperatures will be between 270C and 350C
  - Tuyen Quang will have temperatures between 200C and 250C
  - Tuyen Quang’s temperatures will be between 200C and 250C
  b) fill in the blank with one word or phrase from the dialogue
  1. Thuy`s grandmother wants her to ________the volume on TV because she wants to listen to the ___________________.
  2. It will be _________along the coast of Thanh Hoa.
  3.The ___________________will experience thunderstorms.
  4. Ho Chi Minh City will ________________ between 270C and 350C.
  5. Although Thuy`s grandmother doesn`t trust ____________, she likes________________.
  turn up
  weather forecast
  raining
  central highlands
  have temperatures
  weather forecasts
  watching them
  h) Thuy hopes her friends won`t ....... at her
  A. look B. laugh C. wait D. talk
  a) Ha Noi and areas to the north will be ......
  A. sunny B. rainy C. snowy D. cloudy
  b) Thuy`s grandmother wants her to turn ...... the volume.
  A. on B. off C. up D. down
  c) Hue`s temperatures will be ...... 250C .... 300C
  A. from ... to B. in............ in C. on ....... on D. between ... and
  d) The coast of Thanh Hoa will be .....
  A. snowy B. rainy C. sunny D. thunderstorms
  e) Thuy is preparing for a picnic with ........
  her parents B. her brother and sisters
  C. her classmates C. her old friends
  f) They are going to a ............
  A. park B. zoo C. farm D. forest
  g) Thuy`s grandmother asks her to bring ...
  A. a rain coast B. a drink C. warm clothes D. some fruit
  Read and choose the best answer
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  C. snowy
  a) Ha Noi and areas to the north will be ......
  A. sunny
  B. rainy
  D. cloudy
  C. up
  b) Thuy`s grandmother wants her to turn ...... the volume.
  A. on
  B. off
  D. down
  C. on ....... on
  c) Hue`s temperatures will be ...... 250C .... 300C
  A. from ... to
  D. between ... and
  B. in............ in
  D. sunny
  d) The coast of Thanh Hoa will be .....
  A. snowy
  B. rainy
  C. thunderstorms
  A. her classmates
  e) Thuy is preparing for a picnic with ........
  B. her old friends
  D . her parents
  C. her brother and sisters
  C. farm
  f) They are going to a .......
  A. park
  B. zoo
  D. forest
  B. a drink
  g) Thuy`s grandmother asks her to bring ...
  D. a rain coat
  C. warm clothes
  A. some fruit
  D. talk
  h) Thuy hopes her friends won`t ....... at her
  A. look
  B. laugh
  C. wait
  - Know about natural disasters and name of some natural disasters
  - have temperatures between ..... and .......
  ... temperatures be between ...... and ..........
  Practice reading comprehension
  Homework
  Read, translate the text into Vietnamese
  Do exercise 1, 3 (Exercise book - page 58, 59,60)
  Prepare part “speak” (page 76)
   
  Gửi ý kiến