Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 7. The world of work

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huong
  Ngày gửi: 21h:54' 19-10-2008
  Dung lượng: 977.0 KB
  Số lượt tải: 370
  Số lượt thích: 0 người
  Nguyễn Thị Hướng
  Trường THCS Vũ Kiệt
  thuận thành - bắc ninh
  Gap Fill
  Give the time for these activities
  Our classes start …….........
  Our classes finish …..................………
  Our school year starts ……...................……
  Our school year finishes ……..........................
  Our summer vacation starts ……..............……
  at 7.30
  at 11.45
  in September
  in May
  in June
  English Grade 7
  Unit 7: THE WORLD OF WORK
  Lesson 1: A1 A student’s work (Page 72)
  I. Vocabulary
  Unit 7. Lesson 1: A1 (Page 72)
  an hour:
  (to) last:
  hard (adj/adv):
  late-later(adj/adv):
  early-earlier(adj/adv):
  few-fewer(adj/adv):
  many-more(adj/adv):
  much-more(adj/adv):
  một giờ đồng hồ
  kéo dài
  chăm chỉ, vất vả
  muộn-muộn hơn
  sớm-sớm hơn
  ít-ít hơn
  nhiều-nhiều hơn

  ii
  II Listen. Then practice with your partner
  Hoa and her uncle are talking about Hoa’s work
  Listen to the dialogue. Then check the correct answers.
  *A. 1 - Hoa’s classes start ealier than ours
  2 - Hoa’s classes start later than yurs
  *B 1 - She works fewer hours than me
  2 - She works more hours than me
  Answer:
  1. Hoa’s classes start ealier than ours
  2. Student’s answer

  Unit 7. Lesson 1: A1 (Page 72)
  III. Practice reading with a partner. Then answer the questions in pairs
  Unit 7. Lesson 1: A1 (Page 72)
  What time do Hoa’s classes start?
  What time do they finish?
  For how many hours a day does Hoa do her homework?
  What will Hoa do during her vacation?
  Do you work fewer hours than Hoa?
  Answer:
  a, Hoa’s classes start at 7 o’clock
  b, They finish at a quarter past eleven.
  c, Hoa does her homework for 2 hours a day.
  d, She will visit her parents on their farm during her vacation
  e, I work fewer hours than Hoa / I work more hours than Hoa


  - She works fewer hours than me
  - She works more hours than me
  Unit 7. Lesson 1: A1 (Page72)
  So sánh hơn của danh từ (số nhiều)
  + verb (bare inf)
  + fewer/more
  + N(s/es)
  + than
  S1
  + S2
  So sánh hơn của phó từ
  Hoa’s classes start ealier than ours
  Our classes start later than Hoa’s
  Hình thức giống như So sánh hơn của tính từ
  Form
  + verb(s/es)
  Hoa’s classes start at 7.00
  Our classes start at 7.30
  ` Hoa’s classes start ................................... our classes
  Our classes start ........................................... Hoa’s classes
  Our classes start later than Hoa’s classes
  Hoa’s classes start ealier than our classes
  Nga goes to school at 6 a.m
  Nam goes to school at 6.15
  Nga goes to school.....................Nam
  Nam goes to school....................Nga
  Nga goes to school ealier than Nam
  Nam goes to school later than Nga
  Hoa works ................................... Ba
  Ba works ...................................... Hoa
  Hoa does her homework 12 hours a week
  Ba does his homework 16 hours a week
  Hoa works fewer hours than Ba
  Ba works more hours than Hoa
  Lesson 1 has ............................................ lesson 2
  Lesson 2 has ...................................... . lesson1
  Lesson 1 has 2 activities
  Lesson 2 has 3 activities
  Lesson 1 has fewer activities than lesson 2
  Lesson 2 has more activities than lesson1
  HOMEWORK
  Do exercises 1,2,3 in the workbook page 43 – 44
  Write about your work
   
  Gửi ý kiến