Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 7. Saving energy

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm trang Web của Sở GD thành phố Hồ Chí Minh
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:58' 13-11-2007
  Dung lượng: 650.5 KB
  Số lượt tải: 1006
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT SEVEN:

  3
  2
  6
  5
  4
  9
  8
  7
  1
  Turn on
  A gift
  Go on
  + 10
  Turn off
  A lost chance
  Look for
  + 5
  Look after
  Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to ___________ her little sister.
  If we ______ wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.
  “_______ the TV for me, will you? I want to watch the forecast weather.”
  look after
  go on
  Turn on
  HANH
  Turn on – turn off – look for – look after – go on
  “I think I’ve lost my new pen. I’ve _________ it everywhere and I can’t find it everywhere.”
  Mrs. Yen forgot to _______ the faucet when she left for work.
  looked for
  turn off
  Make suggestions. Your class wants to help the poor in the neighborhood of your school. The following ideas may help you
  Example:

  Collect some money
  I suggest collecting some money.
  Make suggestions. Your class wants to help the poor in the neighborhood of your school. The following ideas may help you
  Collect unused clothes.
  Organize a show to raise money.
  Give lessons to poor children.
  Help elderly people and war invalids with their chores.

  Make suggestions. Your friends wants to improve his (or her) English. The following ideas may help you.
  Example:
  I suggest (that) you should work harder on your pronunciation.

  Make suggestions. Your friends wants to improve his (or her) English. The following ideas may help you.
  Write sentences with new words.
  Speak English in class.
  Buy a good dictionary.
  Do some reading everyday.

  S + SUGGEST + V-ING
  S + SUGGEST + THAT CLAUSES
  REMEMBER:
  MAKE SUGGESTIONS:
  What should we do to improve our English?
  Why should we improve our English?
  Use the connectives: because, or, and, but, however, therefore, so
  Example:
  Nam has a broken leg _________ he fell over while he was playing basketball.
  because
  A broken leg
  Complete the sentences. Use the correct connectives.
  Mrs. Quyen bought corn, potatoes ______( / or) cabbages at the market.
  I’d love to play volleyball ________ (and / ) I have to complete an assignment.
  Nam got wet __________ (so / ) he forgot his umbrella.
  Nga failed her Math test. _________ (However / ), she has to do the test again.
  because
  Therefore
  and
  but
  Complete the sentences. Use the correct connectives.
  Do you want Vietnamese tea ____(and / milk tea?
  It’s raining, ______( / however) I can’t go to the beach.
  Ba’s hobbies are playing football _____ ( / or) collecting stamps.
  Na is very tired. _________ ( / Therefore), she has to finish her homework before goes to bed.

  or
  so
  and
  However
  COMPARE:
  Na is very tired but she has to finish her homework before she goes to bed.
  Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed.

  It’s raining so I can’t go to the beach.
  It’s raining. Therefore, I can’t go to the beach.

  MAKE SENTENCES WITH CONNECTIVES:
  HOMEWORK:
  Write 4 sentences with connectives.
  Write 4 sentences with phrasal verbs.
  Can you tell some names of our public Holidays?
  DIỄN GIẢI
  Gíao viên cho học sinh chơi game: chọn ô chữ và đặt câu để ôn lại một số phrasal verbs.
  Giáo viên cho họcs sinh luyện tập các phrasal verbs trong tình huống dựa vào tranh.
  Giới thiệu bài mới wua ngữ cảnh.
  Giáo viên thực hiện mẫu.
  Học sinh thực hiện bài tập theo cặp.

  DIỄN GIẢI
  Từ bài tập trên giáo viên chuẩn ý qua bài tập sắp thực hiện (giống bài tập trên). Học sinh luyện tập theo cặp.
  Học sinh thảo luận nhóm dựa theo 2 câu hỏi gợi ý.
  Sử dụng tranh giới thiệu bài tập dùng connectives.
  Học sinh luyện tập sau đó nhận xét cấu trúc câu với connectives. Rút ra kết luận.
  Đặt câu với các connectives (nhóm)

   
  Gửi ý kiến