Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. A trip to the countryside

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGK
  Người gửi: Nguyễn Thị Thái Hà
  Ngày gửi: 16h:26' 25-11-2007
  Dung lượng: 584.0 KB
  Số lượt tải: 1270
  Số lượt thích: 0 người

  Presented: NguyÔn ThÞ Th¸i Hµ
  1) I wish I am in the swimming pool now.


  I wish I in the swimming pool now.


  2) She wish She knew many friends.

  3) I wish I have a sister.

  I wish I a sister.

  4) Ba wishes He can speak English well.

  Ba wishes He speak English well.

  were
  She She knew many friends.

  wishes
  had
  could
  were
  wishes
  had
  could


  Play the role of the people in the pictures to say wishes.
  I can’t swim
  I wish I ...................
  could swim
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD:20 LANGUAGE FOCUS ( PAGES 28 -> 31)
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  - ( to ) pass the exam:
  thi ®ç
  ( to ) depart :
  - itinerary (n):
  khởi hành
  lịch trình
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  New words:
  ( opposite of the verb “ fail the exam ” )
  ( to leave a place , usually at the beginning of a journey )
  pass the exam
  depart
  itinerary
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  What does Ba wish?
  He wishes he have a new bicycle.
  could
  could
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  What does Hoa wish?
  She wishes she could visit her parents.
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  What do you wish?
  I wish I the exam .
  Play the role of the person in this picture
  passed
  passed
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  What do you wish?
  We wish it rain.
  Play the role of the people in this picture
  didn’t
  didn’t
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  What does he wish?
  He wishes he could fly.
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  What do they wish?
  They wish they in Hue.
  stayed
  stayed
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  Put in the correct prepositions: at / till / on / after / up to / between
  a) Mr Thanh leaves Ha Noi ….. 2 pm.
  b) He arrives in Singapore …… Monday evening.
  c) On Tuesday morning, there is a meeting…………11am
  and 1pm.
  d) On Wednesday, Mr Thanh
  has appointments……….10 pm.
  e) He returns to the hotel …….. 10 pm
  f) He will be in Singapore from Monday……………Thursday.
  at
  on
  between
  after
  up to
  till
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  a) Goodbye! See you ….Monday.
  b) The bus collected us…….5 o`clock early …… the morning.
  c) We usually go to our home village at least
  once….the summer.
  d) We walked……half an hour to reach the
  waterfall.
  e) They planned to have the trip….June.
  f) She loves to watch the stars…….night.

  Complete the sentences with on, at, in, for.
  on
  at
  in
  in
  for
  in
  at
  5. The new camera
  didn’t work,.....
  e) so she passed her exam.
  4. Match the half-sentences then write the full sentences
  Everyone felt tired , they sat down under the tree and had a snack.
  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
  so
  so
  1.Hoa worked hard,....
  2. It was hot,.....
  3. Nga is sick today, ....
  4. Na woke up late, .....
  a) so I turned on the air conditioner.
  b) so she didn’t have time for breakfast.
  c) so Mrs. Robinson took it back to the shop.
  d) so she won’t go to school.
  Practice 2 :Match the half- sentences
  1) The play was boring ,
  2) Liz was tired after the trip,
  3) The bus was late ,
  4) We didn’t like the food ,
  5) The place was beautiful ,
  a. so she went to bed very early
  b. so we got home after midnight
  c. so Liz wanted to go there again
  d. so we went home
  e. so we walked out of the restaurant

  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS


  1.Make sentences with “I wish”
  a) I can not go fishing with my friends.
  ........................................................
  b) I don’t know how to swim.
  ..........................................
  c) I don’t remember Hoa’s phone number.
  ................................................................
  d ) I can’t see the film “Spider man ” with you now because
  I’m busy.
  ............................................................................
  e) I have to do a lot of homework today.
  ..........................................................
  2. Do: Exercises 9, 10 Workbook (Pages 24 -> 26)

  UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
  PERIOD 20: LANGUAGE FOCUS
   
  Gửi ý kiến