Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quang Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:52' 22-03-2008
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 864
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 8
  Học hát :bài Hô-la-hê,Hô-la-hô
  Tập đọc nhạc : TĐN Số 10
  Âm nhạc thường thức:
  Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát
  và bài hát Lúa thu
  TIẾT 29
  Học hát : bài Hô-la-hê,Hô-la-hô
  Bài đọc thêm:
  Trống đồng thời đại Hùng Vương

  I, Học hát :
  Bài Hô-la-hê,Hô-la-hô
  Dân ca Đức
  Dân ca
  Là bài hát do nhân dân sáng tạo ra. Dân tộc nào ,đất nước nào cũng có dân ca. bài hát các em sắp học là một bài dân ca nước Đức


  TIẾT 29
  Học hát : bài Hô-la-hê,Hô-la-hô
  Bài đọc thêm:
  Trống đồng thời đại Hùng Vương
  1, Nước Đức
  Cộng hoà liên bang Đức là một nước lớn ở Châu Au có nền kinh tế văn hoá xã hội phát triển cao. Nước Đức là quê hương của nhiều danh nhân thế giới về các lĩnh vực chính trị , khoa học, văn học nghệ thuật. Riêng về âm nhạc nước Đức có những tên tuổi các nhạc sĩ lừng danh thế giới như : Hen-đen, Bê-tô-ven, Su-man, Bach.
  Câu hỏi
  1,Bài hát: Hô-la-hê,Hô-la-hô được viết ở nhịp bao nhiêu? Nêu khái niệm về nhịp đó?  Trả lời

  Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp


  Nhòp laø nhòp coù 2 phaùch , moãi phaùch coù giaù trò baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh phaùch thöù hai laø phaùch nheï.
  2
  4
  2
  4
  Câu hỏi
  Có thể chia bài hát
  Hô-la-hê,Hô-la-hô làm mấy câu ?
  Khởi động giọng
  Gam Đô trưởng

  Gam rãi Đô trưởng
  Học hát
  CÂU 1

  CÂU 2

  CÂU 3

  CÂU 4
  BÀI ĐỌC THÊM
  Trống đồng thời đại Hùng Vương
  Qua những di tích khảo cổ do các nhà khảo cổ học khai quật , phát hiện ra ta có thể hình dung được phần nào sinh hoạt văn hoá nói chung và sinh hoạt âm nhạc nói riêng thời đại Hùng Vương.

  eeee eeq eeq eeq 
  Trống đồng thời đại Hùng Vương

  Hiện vật tiêu biểu cho đỉnh cao văn hoá của cư dân nước Văn Lang trong buổi đầu dựng nước là những chiếc trống đồng Đông Sơn.
  Những hình khắc hoạ trên mặt trống giúp chúng ta biết được đôi nét về cuộc sống trong đó có sinh hoạt múa hát của người xưa.
  Ơ tâm mặt trống là một ngôi sao, chung quanh là những vòng tròn đồng tâm hình người, động vật , nhà cửa, ghe thuyền. Đáng chú ý là có những hình ảnh từng tốp vũ công mặc trang phục lễ hội có hai vạt dài , đầu đội mũ gắn lông chim, tay cầm nhạc cụ,vú khí( như khèn, giáo mác.)
  Các nhạc nhạc sĩ Việt thời đại Hùng Vương
  Nhạc cụ và cách chơi nhạc cụ bộ gõ thời Đông Sơn

  Nhạc sĩ Việt cổ thổi khèn

  Bốn nhạc sĩ Việt cổ đang giã trống 

  Nhạc sĩ Việt cổ cõng nhau thổi khèn múa hát

  Hai nhạc sĩ Việt cổ đang đánh cồng

  Bốn nhạc sĩ Việt cổ đang giã trống
  Các em về nhà học thuộc bài hát ghi nhớ những ý chính trong
  bài đọc thêm và trả lời các câu hỏi trong Sách giáo khoa.
  Chúc các em vui với bài hát mới này.
   
  Gửi ý kiến