Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 10. Health and hygiene

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:17' 06-12-2007
  Dung lượng: 741.5 KB
  Số lượt tải: 1296
  Số lượt thích: 0 người
  HEALTH & HYGIENE
  UNIT 10
  ENGLISH 7
  Section A.1
  Section A.2
  Section A.3
  Section B.1
  Section B.2
  Table of contents
  Complete the letter.
  Dear Mai,
  Your Dad and I hope you are ___.
  good
  well
  A & B are correct.
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Dear Mai,
  You Dad and I hope you are ___.
  good
  well
  A & B are correct.
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  We are both fine. It is ___ harvest time again, and …
  near
  near by
  nearly
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  We are both fine. It is ___ harvest time again, and …
  near
  near by
  nearly
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  … we ___ hard on the farm.
  worked
  work
  are working
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  … we ___ hard on the farm.
  worked
  work
  are working
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  You grandfather ___ with us. He’s very helpful.
  is often working
  often works
  often worked
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  You grandfather ___ with us. He’s very helpful.
  is often working
  often works
  often worked
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  He ___ about you and hopes you are well.
  says
  tells
  talks
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  He ___ about you and hopes you are well.
  says
  tells
  talks
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  I ___ a letter from your uncle last week.
  received
  got
  had
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  I ___ a letter from your uncle last week.
  received
  got
  had
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  She wrote lots about you. So you are ___ morning exercises, Mai?
  are doing
  are taking
  are practicing
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  She wrote lots about you. So you are ___ morning exercises, Mai?
  are doing
  are taking
  are practicing
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  You never liked to ___ early before. We are very happy to hear you do now.
  get up
  wake up
  stay up
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  You never liked to ___ early before. We are very happy to hear you do now.
  get up
  wake up
  stay up
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  I hope you are ____ yourself too.
  looking after
  taking care of
  A & B are correct.
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  I hope you are ____ yourself too.
  looking after
  taking care of
  A & B are correct.
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Your aunt and uncle are very busy, so remember to _____ and iron your own clothes.
  clean
  wash up
  wash
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Your aunt and uncle are very busy, so remember to _____ and iron your own clothes.
  clean
  wash up
  wash
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  And don’t eat too ___ candy or stay up late. Those things are bad for you.
  many
  much
  a lot of
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  And don’t eat too ___ candy or stay up late. Those things are bad for you.
  many
  much
  a lot of
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  I ____ you a lot.
  am missing
  miss
  missed
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  I ____ you a lot.
  am missing
  miss
  missed
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Your Dad and I hope to visit you in Hanoi ___, probably after the harvest.
  soon
  early
  quickly
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Your Dad and I hope to visit you in Hanoi ___, probably after the harvest.
  soon
  early
  quickly
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Don’t forget to write.
  ___,
  Mon
  Your friend
  Love
  Lovely
  A. Personal hygiene
  1
  Complete the letter.
  Don’t forget to write.
  ___,
  Mom
  Your friend
  Love
  Lovely
  A. Personal hygiene
  1
  Work in pair. Practice asking and answering the following question:

  What time does she/he ….?

  Example:
  What time does he take exercises?
  What time does she have lunch?
  A. Personal hygiene
  2
  Begin
  A. Personal hygiene
  2
  06:15
  A. Personal hygiene
  2
  06:30
  A. Personal hygiene
  2
  06:35
  A. Personal hygiene
  2
  06:50
  A. Personal hygiene
  2
  12:00
  A. Personal hygiene
  2
  14:00
  A. Personal hygiene
  2
  16:00
  A. Personal hygiene
  2
  16:30
  A. Personal hygiene
  2
  18:00
  A. Personal hygiene
  2
  18:30
  A. Personal hygiene
  2
  19:30
  A. Personal hygiene
  2
  21:00
  A. Personal hygiene
  2
  22:30
  3
  Ask your friend about his/her routines. Complete the diary bellow.
  A. Personal hygiene
  3
  Ask your friend about his/her routines. Complete the diary bellow.
  A. Personal hygiene
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  What / matter, ____?
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  I / have / toothache.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  You / go / dentist ?
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  Yes, I am.
  I / have / appointment / 10.00.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  But I / scared.
  I / hate / sound / drill.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  I / understand / how / you / feel.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  But don’t worry.
  Last week / dentist fill / a cavity / in my tooth.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  You / scared?
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  I / a little / scared.
  But the dentist / kind.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  She / look / my teeth / and tell me / not worry.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  Then she / fill / it.
  It / stop / hurt / afterwards.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  I / feel / better / after / she / fix / my tooth.
  1
  Practice the dialogue.
  B. A bad toothache
  You / right. I feel / less / scare / now.
  Thank you, ___.
  2
  Fill in the gap with ONE correct word.
  Even before it is born, a baby has small teeth under its ________. At about the age of six months, its tooth starts to _________ . Before the young child is three years old, it has twenty small ______. Between the ages of six and twelve as second set of teeth _______ in the gum below the first teeth and ________ them out.
  B. A bad toothache
  2
  Fill in the gap with ONE correct word.
  Even before it is born, a baby has small teeth under its GUM. At about the age of six months, its tooth starts to GROW . Before the young child is three years old, it has twenty small TEETH. Between the ages of six and twelve as second set of teeth FORM in the gum below the first teeth and PUSH them out.
  B. A bad toothache
   
  Gửi ý kiến