Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 13. Festivals

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: tu soan
  Người gửi: Nguyễn Thu Thủy
  Ngày gửi: 10h:52' 21-01-2008
  Dung lượng: 20.8 MB
  Số lượt tải: 876
  Số lượt thích: 0 người
  Networks
  Lim festival
  Unit 13: FESTIVALS
  Lesson 2: Speaking – Listening P 123 – 124
  I. Vocabulary
  Wednesday, March 29th 2006
  Look at the picture
  I. Vocabulary
  1. ,marigold :
  hoa cúc vạn thọ
  Unit 13: FESTIVALS
  Lesson 2: Speaking – Listening P 123 – 124
  Wednesday, March 29th 2006
  Look at the picture :
  I. Vocabulary
  1. (a) ,marigold :
  hoa cúc vạn thọ
  2. (a) ,spring roll :
  chả giò, chả Sài Gòn
  Unit 13: FESTIVALS
  Lesson 2: Speaking – Listening P 123 – 124
  Wednesday, March 29th 2006
  I. Vocabulary
  1. (a) ,marigold :
  hoa cúc vạn thọ
  2. (a) ,spring roll :
  chả giò, chả Sài gòn
  3. (a) peach ,blossom:
  hoa đào
  4. dried – ,water ,melon seeds (pl):
  hạt dưa
  5. tra,ditional (adj):
  truyền thống
  6. (a) ,pomeg,ranate:
  quả lựu
  Unit 13: FESTIVALS
  Lesson 2: Speaking – Listening P 123 – 124
  Wednesday, March 29th 2006
  I. Vocabulary
  Wednesday, March 29th 2006
  II. Listen
  Listen to the conversation and fill in the gaps:

  Unit 13: FESTIVALS
  Lesson 2: Speaking – Listening P 123 – 124
  Flower maket
  traditional
  Dried – water- melon seeds

  make
  Answers given :
  Go to the flower market to buy peach blossoms and a bunch of flowers / marigolds
  Go to the market to buy / to pick up some candies and a packet of dried - water - melon seeds.
  Go to Mrs Nga’s to learn / to know how to make spring rolls.
  III. Speak

  A: Have you tidied the bedroom?
  Models

  F: Yes, I have. Where are you going, Mom?
  A. Have you tidied the bedrooms?
  F . Yes, I have. Where are you going, Mom?
  C. To the market. I have to buy some oranges
  and some pomegranates.
  H. Could you collect my new ao dai at the
  tailor round the corner?
  D. Sure. I will.
  B. Not really. But I want our house to
  look nice at the festival.
  G. Mom, I know what to do now. I’ll clean
  the glass windows.
  E. That’s very good. Bye – bye, Sweetie.
  J. Thanks, Mom. Is there anything you want me
  to do while you’re out?
  I. Bye , Mom.
  a village festival
  a school festival
  a spring festival
  a harvest festival
  a flower festival
  Work in pairs and talk about preparations for one of the following festivals :
  The things people often do to prepare for festivals:
  decorate, clean, paint the house/ the room / the yard….
  buy candies/ drinks / flowers (marigolds, peach blossoms, violets….)/ fruit (bananas, grapefruits, oranges...) /
  make cakes (Chung cakes…..) / special food (jam{mứt}, …), traditional dress (the ao dai, women’s four piece robe {áo tứ thân}….)
  Which festival is it?
  What do they do to prepare for that festival?
  Questions :
  I. Vocabulary
  1. (a) marigold
  hoa cúc vạn thọ
  2. (a) spring roll
  chả giò, chả sài gòn
  3. peach blossom
  hoa đào
  4. dried – water melon seeds
  hạt dưa
  5. traditional (adj)
  truyền thống
  6. (a) pomergranate
  quả lựu
  II. Listen
  III. Speak
  IV. Homework
  Unit 13: FESTIVALS
  Lesson 2: Speaking – Listening P 123 – 124
  Wednesday, March 29th 2006
  Learn by heart all the new words. (2 lines)
  Make a similar dialogue to the speaking
  in written way and learn it by heart.
  The things people often do to prepare for festivals:
  - decorate, clean, paint the house/ the room / the yard?
  buy candies/ drinks / flowers (marigolds, peach blossoms, violets?.)/ fruit (bananas, grapefruits, oranges...) /
  - make cakes (Chung cakes?..) / special food (jam(mứt), ?), traditional dress (the ao dai, women?s four piece robe (áo tứ thân)?.)
  Thanks very much for your attending !
   
  Gửi ý kiến