Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DE KIEM TRA 1 TIET 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phùng Thanh Phong
  Ngày gửi: 22h:09' 19-10-2011
  Dung lượng: 21.9 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Trương THCS Nguyễn Huệ KIỂM TRA 1 TIẾT Đề 1
  Họ và Tên : MÔN: Số Học – Năm học : 2011-2012
  Lớp : Thời gian : 45 phút


  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất.
  Câu 1 Cho tập hợp M = { xN/ 8} . Tập hợp M viết dưới dạng liệt kê phần tử.
  A. M = { 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14} B. M = { 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 }
  C. M = { 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 } D. M = { 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 }
  Câu 2: Sô liền trước của số 11 là :
  A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
  Câu 3: Số liền sau của số 2009 là:
  A. 2010 B. 2008 C. 2007 D. 2011
  Câu 4: Giá trị của lũy thừa 93 là:
  A. 27 B. 729 C. 81 D. 9
  Câu 5: a2 . a3 . a =
  A. a3 B. a4 C. a5 D. a6
  Câu 6: 86 : 8 =
  A. 87 B. 43 C. 83 D. 85
  Câu 7: 2 . x = 12 . Kết quả nào sau đây là đúng ?
  A. 10 B. 6 C. 24 D. 14
  Câu 8: 42 + 8 : 23 =
  A. 17 B. 9 C. 6 D. 3

  II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

  Bài 1: (3,0 điểm). Thực hiện phép tính
  32 : (8 – 6)2 b) (2 + 13). 5 c) 45 . 175 - 75 . 45 -2000

  Bài 2: (1,5 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết
  x – 40 = 75 + 45
  2x - 14 = 85 : 84

  Bài3: (1,5 điểm).
  Tính số phần tử của tập hợp A = {6; 8; 10; ……; 48; 50}
  Để đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 215 cần viết tất cả bao nhiêu chữ số?
  Bài làm
  Trương THCS Nguyễn Huệ KIỂM TRA 1 TIẾT Đề 2
  Họ và Tên : MÔN: Số Học – Năm học : 2011-2012
  Lớp : Thời gian : 45 phút


  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất.
  Câu 1: Cho tập hợp M = { xN/ 8} . Tập hơp M viết dưới dạng liệt kê phần tử
  A. M = { 9 ; 10 ; 11 ; 12 } B. M = { 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 }
  C. M = { 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ;13} D. M = { 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 }
  Câu 2: Sô liền trước của số 10 là :
  A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
  Câu 3: Số liền sau của số 2008 là:
  A. 2010 B. 2009 C. 2008 D. 2011
  Câu 4: Giá trị của lũy thừa 83 là:
  A. 512 B. 729 C. 24 D. 11
  Câu 5: a4 . a . a2 =
  A. a9 B. a8 C. a7 D. a6
  Câu 6: 68 : 6 =
  A. 87 B. 77 C. 67 D. 57
  Câu 7: x : 2 = 12 . Kết quả nào sau đây là đúng ?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓