Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 15. Computers

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Tự soạn
  Người gửi: Nguyễn Thị Thái
  Ngày gửi: 22h:59' 11-03-2008
  Dung lượng: 456.0 KB
  Số lượt tải: 769
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng Giáo dục Việt Trì


  Lesson plan 8
  Nguyễn Thị Thái
  Dữu Lâu secondary school

  Game: Hang man
  What has become part of our daily lives?


  c o m p u t e r
  * Answer the questions.
  1. Are computers an important part of our life now?
  2. Do you have a computer at home?
  3. Is your computer connected to a printer?
  4. What do you use computers for?
  5. What do you think about computers?
  Monday, April 23rd 2007
  Period 92: Getting started + Listen and read (P.138)
  Unit 15: Computers
  I. Getting started:

  Unit 15: Computers

  Computers
  save time.
  help students/ us learn more interestingly.
  are convenient for keeping information.
  are very quick in giving answers to our questions.  Friday, April 20th 2007
  Period 92: Getting started + Listen and read (P. 138)
  are easy for storing information.
  Work with your partner. Make a list of how computers can help us.
  help students/ us learn more quickly.
  II. Listen and read:
  1. New words:
  - a printer (n): máy in
  - a plug (n): cái phích cắm
  - a manual (n): cẩm nang, sách chỉ dẫn
  - a socket (n): ổ điện
  - Guarantee (n): giấy, sự bảo hành
  - Properly (adv): đúng cách, thích hợp
  - (To) connect: nối, mắc nối

  Friday, April 20th 2007
  Unit 15: Computers
  Period 92: Getting started + Listen and read (P. 138)
  - a printer (n): máy in
  - a plug (n): cái phích cắm
  - a socket (n): ổ điện
  - a manual (n): cẩm nang, sách chỉ dẫn
  - (To) connect: nối, mắc nối
  - Guarantee (n): giấy, sự bảo hành
  - Properly (adv): đúng cách, thích hợp
  1. (to) connect
  3. Guarantee
  5. Manual
  6. Socket
  7. Plug
  2. Printer
  a. Giấy bảo hành
  b. Cái phích cắm
  c. Sách chỉ dẫn
  d. Máy in
  e. Đúng cách
  g. Nối, mắc nối
  f. ổ điện
  1. (to) connect
  g. Nối, mắc nối
  2. Printer
  d. Máy in
  2. Printer
  d. Máy in
  3. Guarantee
  a. Giấy bảo hành
  3. Guarantee
  a. Giấy bảo hành
  4. Properly
  e. Đúng cách
  e. Đúng cách
  5. Manual
  c. Sách chỉ dẫn
  5. Manual
  c. Sách chỉ dẫn
  6. Socket
  f. ổ điện
  6. Socket
  f. ổ điện
  7. Plug
  b. Cái phích cắm
  7. Plug
  b. Cái phích cắm
  g. Nối, mắc nối
  1. (to) connect
  4. Properly
  4. Properly
  * Matching
  * True or False prediction
  a) The printer isn`t working.
  b) Nam has already turned the computer on.
  d) The manual helped them to find out the ploblem.
  e) Mr. Nhat bought the computer in Ho Chi Minh city and It`s still under guarantee.
  F
  => Mr. Nhat thinks it isn`t very helpful.
  => Should do something with it.
  => and he has connected it properly
  f) Mr. Nhat thinks the company wouldn`t do anything with his computer because it`s too far from his place.
  Guess
  /Check
  f) Mr. Nhat thinks the company wouldn`t do anything with his computer because it`s too far from his place.
  T
  T
  F
  c) Nam knows how to connect a printer but he hasn`t connected it properly.
  T
  F
  c) Nam knows how to connect a printer but he hasn`t connected it properly.
  2. Fact or opinion: check (v) the boxes.

  + Fact:
  + Opinion:
  2. Fact or opinion: check (?) the boxes.
  a) The printer isn`t working.
  b) There shouldn`t be anything wrong with it.
  c) I know how to connect a printer.
  d)The manual isn`t very helpful.
  e) I bought it in Ho Chi Minh city.
  f) I don`t know what they can do.
  Fact
  Opinion


  * Exercise: Choose the best answer.
  1. The printer doesn`t work because you haven`t ..yet.
  A. turn it down
  C. turned it off
  B. turned it up
  D. turned it on
  2. The printer is still .. So the company will replace it.
  A. In guarantee
  B. In guaranty
  C. Under guarantee
  D. At guarantee
  3. Oh, yes. I haven`t connected it...
  A. properly
  B. suitably
  D. usefully
  4. You can read this instruction how to repair it in the..
  A. booklet
  B. manual
  C. leaflet
  D. stored
  D. turned it on
  C. Under guarantee
  C. helpfully
  A. properly
  B. manual
  Homework:
  - Read dialogue again.
  - Do exercises 1, 3 ( P. 90, 91)
  - Prepare the next lesson " Speak".  Thank you very much
  Goodbye! See you again!
   
  Gửi ý kiến