Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. The media

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:38' 12-10-2008
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 490
  Số lượt thích: 0 người
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Phim hoạt hình
  Cartoon:
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Cartoon : Phim hoạt hình
  Drama :
  Kịch
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Cartoon :
  Drama : Kịch
  Wildlife World :
  Phim hoạt hình
  Thế giới động vật
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Safe traffic news :
  Drama : Kịch
  Wildlife World : Thế giới động vật
  Cartoon : Phim hoạt hình
  Bản tin ATGT
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Documentary :
  Safe traffic news : Bản tin ATGT
  Drama : Kịch
  Wildlife World : Thế giới động vật
  Cartoon : Phim hoạt hình
  Phim tài liệu
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Weather forecast :
  Documentary : Phim tài liệu
  Safe traffic news : Bản tin ATGT
  Drama : Kịch
  Wildlife World : Thế giới động vật
  Cartoon : Phim hoạt hình
  Dự báo thời tiết
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Children`s corner:
  Documentary: Phim tài liệu
  Safe traffic news: Bản tin ATGT
  Drama: Kịch
  Wildlife World: Thế giới động vật
  Cartoon: Phim hoạt hình
  Weather forecast: Dự báo thời tiết
  Góc thiếu nhi
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Children`s corner: Góc thiếu nhi
  Documentary: Phim tài liệu
  Safe traffic news: Bản tin ATGT
  Drama: Kịch
  Wildlife World: Thế giới động vật
  Cartoon: Phim hoạt hình
  Weather forecast: Dự báo thời tiết
  Health for everyone:
  Sức khoẻ cho mọi người
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  Children`s corner : Góc thiếu nhi
  Documentary : Phim tài liệu
  Weather forecast : Dự báo thời tiết
  Health for everyone :
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  2. Dialogue
  Remember: Tag questions
  You like watching sports, don’t you?
  You watch the news, don’t you?
  You don’t like foreign films, do you?
  Remember: Tag questions
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  3.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak
  1. TV Programs
  2. Dialogue
  3. Homework
  - Viết các chương trình truyền hình em và các thành viên trong gia đình em thích hoặc không thích
  - Bài tập: 4 (trang 38)
  - Chuẩn bị Listen - Unit 5
   
  Gửi ý kiến