Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 8. Celebrations

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Duy Hiệp
  Ngày gửi: 21h:14' 17-10-2008
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 271
  Số lượt thích: 0 người
  0
  t

  Do you like English songs?
  An other song !
  Match the words with their meanings :
  mind (n)
  kindness (n)
  acquaintaince (n)
  charity (n)
  nomination (n)
  activist (n)
  Lũng t?t, s? t? t?
  Vi?c t? thi?n
  Tõm trớ ,trớ nh?
  s? d? c?, ch?n
  Ngu?i ho?t d?ng
  s? quen bi?t
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  Yes.How interesting the song is !
  Auld Lang Syne
  Robert Burn

  Should auld acquaintance be forgot,
  And never brought to mind?
  Should auld acquaintance be forgot,
  And (a)……….......of auld lang syne?
  For auld lang syne, my dear,
  For auld lang syne.
  We`ll (b)………..... a cup of kindness yet,
  For auld lang syne.

  Should auld acquaintance be forgot,
  And never brought to (c)……......….?
  Should auld acquaintance be forgot,
  And days of auld lang syne?

  And here`s a (d)………..……. , my trusty friend
  And gie`s a hand o` thine
  We`ll tak a cup o’(e)………..………yet.
  For auld lang syne.
  I .Listen: Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words.
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  days
  take
  mind
  hand
  kindness
  What an interesting song !
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  Give a compliment(đưa ra lời khen)
  Well done
  That’s a great /an excellent + N
  Let me congratulate you on +N/Ving
  Congratulations

  Respond to a compliment(đáp lại lời khen)
  Thanks.
  It’s nice of you to say so.
  That’s very kind of you.
  II. Speak :
  That’s an excellent result !
  It’s nice of you to say so.
  1.Use the given cues to give compliments and responses
  Given cues :
  a. Welldone
  -thanks

  b. Congratulation/first prize
  - nice

  c. Let/congratulate/winning the swimming championship
  - kind
  d.That’s/ great sticky rice cake
  -kind
  Suggested ideas
  a.Hoa :
  Lan :
  b.Ba :Congratulation on the first prize.
  Minh : It’s nice of you to say so.
  c. Tu :

  Mai :
  d. Tan :
  Phuc :
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  Practice
  Welldone
  Thanks
  Let me congratulate you on
  winning the swimming championship.
  That`s very kind of you
  That’s a great sticky rice cake.
  That’s very kind of you
  2. Read the following situations with a partner,then give and respond to appropriate complements
  a. Trang has just won the first prize in the English speaking contest.
  Mai
  Trang
  Well done
  Thank you
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  b.On her mother`s birthday ,Huyen made a beautiful cake to celebrate
  Mother :.........
  Huyen :.........
  c.Tuan is an active student.He has taken part in different charity activities in his town.Tuan has been nominated as the most activist in the town charity program.
  Friends:......................................
  Tuan :...............................
  d.Hoa brings to class a new picture she has painted.
  You:..........................
  Hoa: .........................

  Well done,Huyen
  Thanks,mom
  Congratulations on your nomination ,Tuan
  It’s nice of you to say so
  That’s an excellent drawing,Hoa
  That’s very kind of you
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  3. Now think of situations in which you can compliment your
  friends and get responses from him/her/them,then make up
  dialogues with your partner:
  Period 50 Unit 8 : celebrations
  lesson 2 : speak + listen
  a. Your friend got mark 10.
  Your friend got an excellent result
  on the test.
  c. Your friend has a new great house.
  d. Your friend helps an old woman cross the road.
  Suggested situations:
  A: well done !
  B: Thanks.
  A: Congratulations on your excellent result !
  B: that’s very kind of you to say so.
  A: What a great house!
  B: Thank you very much.
  A: well done!
  B: It’s nice of you to say so.
  0
  t

  Thank you for your attendance and goodbye!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓