Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  bài 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Phương Nga
  Ngày gửi: 01h:24' 01-03-2013
  Dung lượng: 513.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Công nghiệp hóa
  là gì?
  Hiện Đại Hóa là gì ?
  Chuyển đổi căn bản toàn diện
  các hoạt động SX từ sử
  dụng sức lao động thủ công
  là chính sang sử dụng sức
  lao động dựa trên phát triển
  CN cơ khí.
  Hiện đại hóa là quá trình
  ứng dụng và trang bị
  những thành tựu và CNTT
  hiện đại vào quá trình SX,
  KD, DV, QLKT-XH.
  lao động thủ công lao động bằng máy móc
   năng suất lao động tăng cao
  Quá trình đổi mới tư duy
  về công nghiệp hóa.
  ĐH VI
  (12/1986)
  ĐHVII
  (6/1996)
  ĐH VIII
  (6/1996)
  ĐH IX
  (4/2001)
  ĐH X
  (4/2006)
  ĐH XI
  (1/2011)
  Phê phán sai lầm trong nhận
  thức của chủ trương CNH thời
  kỳ 1960 – 1985.
  chuyển trọng tâm từ công nghiệp
  nặng sang thực hiện 3 chương
  trình kinh tế lớn.
  ĐH VI
  (12/1986)
  Phê phán sai lầm trong nhận
  thức của chủ trương CNH thời
  kỳ 1960 – 1985.
  sai lầm trong
  việc xác định
  mục tiêu và
  bước đi xd
  CSVC-KT
  cải tạo XHCN
  và quản lý
  kinh tế
  trong việc bố
  trí cơ cấu
  Kinh tế,không
  kết hợp chặt
  chẽ CN với NN
  không thực hiện
  nghiêm chỉnh
  nghị quyết của
  Đại Hội V
  Chuyển trọng tâm từ công nghiệp
  nặng sang thực hiện 3 chương
  trình kinh tế lớn.
  LƯƠNG THỰC –
  THỰC PHẨM
  HÀNG TIÊU DÙNG
  HÀNG XUẤT KHẨU
  ĐHVII
  (1/1994)
  CNH phải gắn với HĐH. cốt lõi của
  CNH-HĐH là phát triển LLSX
  sự chuyển đổi căn bản toàn diện
  mọi hoạt động sx,kd,dv, quản lý
  KT-XH
  đặt ra tầm nhìn mới về khả năng
  đưa đất nước bước sang thời kỳ
  đổi mới
  ĐH VIII
  (6/1996)
  Đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
  trong thời kỳ mới.
  Đất nước thoát khỏi khủng hoảng KT-XH.
  Chủ đề ĐH VIII: đến năm 2020 đưa nước ta
  cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại.
  ĐH XI (2/2011)
  Đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế
  tri thức và bảo vệ môi trường.
  Phải có những giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế
  tri thức.
  Hết sức coi trọng vai trò của KH và CN, GD và ĐT.
  BVMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mọi
  công dân.
  ĐH IX, X, XI
  bổ sung
  Đẩy nhanh CNH, HĐH
  nông nghiệp nông thôn
  Con đường CNH- HĐH
  cần và có thể rút ngắn
  CNH-HĐH phả có hướng đáp
  ứng nhu cầu trong nước
  và xuất khẩu.
  CNH- HĐH phải đảm bảo
  XD nền KT độc lập,
  tự chủ, chủ động
  hội nhập KTQT.
  Quá trình đổi mới tư duy về CNH-HĐH
  (VI-> XI).
  Thank everybody!
  Group 4- Anh k32A
  1. Nguyễn Thị Phương Nga.
  2. Trịnh Thị Thanh Thủy
  3. Quang Hồng Ngọc.


  4. Vũ Thị Hồng.
  5. Nguyễn Thị Ngân.
  6. Nguyễn Thị Oanh.
  7. Nguyễn Thanh Nga.
   
  Gửi ý kiến