Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. At home and away

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 06-12-2007
  Dung lượng: 463.5 KB
  Số lượt tải: 1030
  Số lượt thích: 0 người
  AT HOME AND AWAY
  UNIT 09
  ENGLISH 7
  Table of contents
  Section A.1
  Section A.2
  Section A.3
  Section B.1
  Section B.2
  Section B.3
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  Hi, ________. Welcome back.
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  Hello, ______. How / you?
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  _____. Thanks. How / your vacation / in Nha Trang?
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  It / wonderful. I / had / lot / fun.
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  What / you / think / Nha Trang?
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  Oh. It / be / beautiful.
  Beach / clean.
  Food / delicious / but / not cheap!
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  What places / you / visit?
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  My parents / take / me / some old temples / and Tri Nguyen Aquarium.
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  You / buy / lot / souvenirs in
  Nha Trang?
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  Yes, ____. I also / buy / you / a cap / with a picture / a dolphin / on it.
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  Great. Thanks. You / tired / after the trip?
  Complete the dialogue.

  A. A holiday in Nha Trang
  1
  No, ____. I / have / good time.
  Complete the diary.
  Liz and her parents _____ to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang. They _____ many different types of fish, dolphins and turtles. Liz _____ lots of photos with these colorful fish.
  There was a souvenir shop near the exit of the aquarium. Her father _____ her a T-shirt. It _____ a picture of a dolphin on it. She _____ it very often. Her mother _____ a poster, and she _____ on the wall at home.
  A. A holiday in Nha Trang
  2
  Talk about your friend’s last vacation.
  A. A holiday in Nha Trang
  2
  Where did he/she go?
  How did he/she go there?
  Who did he/she go with?
  What places did he/she visit?
  What did he/she see?
  Did he/she buy souvenirs?
  What did he/she buy?
  What did he/she eat?
  What was the food like?
  What were people there like?
  What was the weather like?
  …..
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  1. What do you say?
  You: _____
  A friend: It was wonderful. I had a lot of fun.
  A. What was your vacation?
  B. How was your vacation?
  C. What’s about your vacation?
  D. How’s about your vacation?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  1. What do you say?
  You: _____
  A friend: It was wonderful. I had a lot of fun.
  A. What was your vacation?
  B. How was your vacation?
  C. What’s about your vacation?
  D. How’s about your vacation?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: It was wonderful. The people were very friendly.
  A. How did you think of Hanoi?
  B. What did you think of Hanoi?
  C. How do you think of Hanoi?
  D. What do you think of Hanoi?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  2. What do you say?
  You: _____
  A friend: It was wonderful. The people were very friendly.
  A. How did you think of Hanoi?
  B. What did you think of Hanoi?
  C. How do you think of Hanoi?
  D. What do you think of Hanoi?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  3. What do you say?
  You: _____
  A friend: I visited a lot.
  A. What places you visited?
  B. What places did you visit?
  C. Which places you visited?
  D. Which places did you visit?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  3. What do you say?
  You: _____
  A friend: I visited a lot.
  A. What places you visited?
  B. What places did you visit?
  C. Which places you visited?
  D. Which places did you visit?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  4. What do you say?
  You: _____
  A friend: I went there with my friends.
  A. Who did you go to the zoo with?
  B. Who did you go to the zoo?
  C. Who went to the zoo with you?
  D. With who did you go to the zoo?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  4. What do you say?
  You: _____
  A friend: I went there with my friends.
  A. Who did you go to the zoo with?
  B. Who did you go to the zoo?
  C. Who went to the zoo with you?
  D. With who did you go to the zoo?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  5. What do you say?
  You: _____
  A friend: I saw many kinds of bird there.
  A. Which did you see in Dam Sen?
  B. Which did you look in Dam Sen?
  C. What did you see in Dam Sen?
  D. What did you look in Dam Sen?
  A. A holiday in Nha Trang
  3
  5. What do you say?
  You: _____
  A friend: I saw many kinds of bird there.
  A. Which did you see in Dam Sen?
  B. Which did you look in Dam Sen?
  C. What did you see in Dam Sen?
  D. What did you look in Dam Sen?
  Practice the dialogue.
  A: What a nice hat! Where did you buy it?
  B: I didn’t buy it. My neighbor, Miss Hoa made it for me.
  A: Really? Is she a hat-maker?
  B: No, she isn’t. She’s a student. But she bought the material and made the hat for me. She usually makes things for herself.
  A: What a nice neighbor!
  B. Neighbors
  1
  Mai / buy / color paper / and make it / for me.
  She / a student.
  She / often / make things.
  Now practice the dialogue with your friend.
  B. Neighbors
  1
  What a nice postcard!
  Now practice the dialogue with your friend.
  B. Neighbors
  1
  …. A nice cake!
  …..
  ….
  ….
  Mrs. Mui / make / it.
  …. baker …
  …. very nice …
  Fill in the gap with a correct verb.
  Tung _____ his neighbor, Mr. Thuan _____ trees in his garden. He _______ planting trees was a good hobby. He decided to _____ how to plant trees.
  He _____ some small trees and _____ them in front of his house. They had lots of green leaves and some little flowers. Now, he _____ a small garden and it _____ very pretty.
  B. Neighbors
  2
  Fill in the gap with a correct verb.
  Tung _____ his neighbor, Mr. Thuan _____ trees in his garden. He _______ planting trees was a good hobby. He decided to _____ how to plant trees.
  He _____ some small trees and _____ them in front of his house. They had lots of green leaves and some little flowers. Now, he _____ a small garden and it _____ very pretty.
  B. Neighbors
  2
  Now, talk about your old hobby.
  B. Neighbors
  3
  Last summer / I / go fishing / with my neighbor.
  He / a student / at Vietnam National University.
  He / fish / very well.
  We / often go fish / morning.
  When / we / get home / we / have / lot / fish.
  I / think / fishing / a good hobby.
  Now, talk about your old hobby.
  B. Neighbors
  3
  Last summer / I / learn / play chess.
  My neighbor / play / very well / and teach / me.
  He / a teacher / the College of Technologies.
  Then / I often / play chess / with my friends / free time.
  Now / I / play / quite well.
  I / think / chess / wonderful game.
  Now, talk about your old hobby.
  B. Neighbors
  3
  Last year / I / watch / my neighbor / play the guitar.
  He / play / in a band. And he / play / very well.
  I / decide / learn / how to play like him.
  I / buy / an old guitar / and some song books.
  He / sometimes / teach me, and I practice / every day.
  Now / I / play / quite well.
  I / think / guitar / wonderful.
   
  Gửi ý kiến