Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 10. Recycling

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huỳnh Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:59' 31-03-2011
  Dung lượng: 6.7 MB
  Số lượt tải: 116
  Số lượt thích: 0 người
  1
  WELCOME TO OUR CLASS !
  2
  UNIT 10: RECYCLING .
  PERIOD 61
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ANH VĂN 8
  Section : Getting started-listen and read
  3
  OUTLINE

  Getting started
  - Warm –up
  Listen and read
  I/ Pre-reading
  II/ While-reading
  III/ Post-reading
  IV/ Homework


  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  What can you see in these pictures?
  “Garbage”
  What happened to our environment?
  “ Polluted”
  What should we do with the garbage?
  “reduce,reuse,recycle”
  13
  Period 61
  Unit 10: Recycling
  Lesson 1: Getting started
  Listen and read (P89-90)
  14
  *”Brainstorming”: Think of ways to reduce amount of garbage
  Way to reduce
  amount of garbage
  * use cloth bags
  * reuse plastic bags
  * vegetable matter to make animal food.
  * tree leaves to wrap things.
  * used papers to make toys.
  * How do we reuse plastic,glass?
  Recycling them
  15
  I/ Pre-reading:
  1) Pre-teach vocabulary:
  To protect : bảo vệ
  (to) protect (so/sth) from (so/sth)
  16
  17
  I/ Pre-reading:
  1) Pre-teach vocabulary:
  to protect : bảo vệ
  (to) protect (so/sth) from (so/sth)
  - Natural resource(s) : tài nguyên thiên nhiên
  18
  19
  I/ Pre-reading:
  1) Pre-teach vocabulary:
  to protect : bảo vệ
  (to) protect (so/sth) from (so/sth)
  natural resource(s) : tài nguyên thiên nhiên
  to recycle : tái chế
  20
  a representative.
  How can you say “đại diện” in English?
  21
  I/ Pre-reading:
  1) Pre-teach vocabulary:
  to protect : bảo vệ
  (to) protect (so/sth) from (so/sth)
  Natural resource(s) : tài nguyên thiên nhiên
  to recycle : tái chế
  a representative : đại diện

  22
  * Checking:
  A
  representative
  Recycle
  Protect
  Natural
  5. resource
  B
  bảo vệ
  tài nguyên
  thiên nhiên
  người đại diện
  tái chế
  23
  2) True/ false statements prediction
  A representative from friends of the Earth, Miss Blake, is talking to the students of Quang Trung school. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources
  - You will listen and read a conversation between them.
  But before that I’d like you to predict
  which are true and which are false.
  24
  True or false?
  1. Friends of the Earth is an organization to help people protect enviroment and save natural resources.
  2. Miss Blake asks the students to remember 3 things: reduce, reuse, recycle.
  3. Reduce means not buying the products which are overpacked.
  4. We can reuse things like envelopes, glass, plastic bottles, old plastic bags.
  5. Miss Blake says that we should use cloth bags and shouldn’t use plastic bags at all
  6. Recycling means not just throwing things away but trying and finding another use for them.
  T
  F
  F
  T
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  G
  4. We cannot reuse things like envelopes,
  Glass, plastic bottles, old plastic bags.
  3.Reduce means buying the products which
  are overpackaged.
  1.Friends of the Earth is an organization
  to help people make friends with
  each other.
  c
  next
  25
  II/ While-reading:
  1. Reading and checking:
  - Now, I’d like you to read a conversation between Mrs Blake and students in Quang Trung school (on page 89-90) to check your predictions.
  26
  * Read ing and checking;
  Ms. Blake : Recycling is easy.Remember:reduce, reuse and recycle.
  Ba: You’re right. It’s not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Mis Blake?
  Ms.Blake: Certainly.I’m pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged.For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging.
  Hoa: I think I know what things we can reuse.
  Ms.Blake: Can you tell the class, please?
  Hoa : We can reuse things like envelopes,glass,and plastic bottles and old plastic bags.
  Ms.Blake: That’s right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn’t use them at all.We ought to use cloth bags.
  Lan : So is that what you mean by recycle?
  Ms.Blake: Yes, don’t just throww things away. Try and find another use for them.
  Lan: That’s easy to say, Miss Blake, but how do we do it?
  Ms.Blake: Contact an organization like Friends of the Earth for information, go to your local library, or ask your family and friends.
  27

  You choose one number:
  If it is a lucky number, you will get 2 marks and choose another number.
  If it is not a lucky number, you will answer for that question. You will get 1 mark if your answer is true.
  You will win if you get a lot of marks.
  2. Comprehension questions
  Let’s play “Lucky star” game. There are four lucky numbers in nine numbers. Our class will be divided into two groups(A,B).
  28
  Lucky star
  Congratulation !
  You get 2 marks.
  * Choose another number please!
  29
  2. What does Mrs Blake mean by reduce?
  Reduce means not buying products which are overpacked.
  30
  3. What things can we reuse?
  We can reuse things like envelopes, glass, plastic bottles ans old plastic bags.
  31
  4. What does recycle mean?
  . Recycle means not just throwing things away. Try and find another use for them.
  32
  6. Where can we look for information
  on recycling things?
  We can look for information on recyclingthings by having a contact with an organization like friends of the Earth, going to the local library or asking your family and friends.
  33
  9. Why does Mrs Blake tell Lan that we shouldn’t use plastic bags at all?
  We shouldn’t use plastic bags because when we throw them away, they could stay very long and could not be self – destroyed / self demolished.
  34
  35
  36
  37
  IV/ Post-reading:
  * Discussion: You work in group to express your opinions/ ideas on this topic:
  How to protect our environment?
  These next pictures will help you
  38
  39
  IV/ Homework:
  - Write the questions and full answers in your notebooks.
  - Do the exercises in the workbook on page 75.
  40
  HAVE A GOOD DAY!
  THANKS FOR YOUR OBSERVING
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓