Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 15. Countries

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hùng
  Ngày gửi: 16h:39' 29-03-2011
  Dung lượng: 1'022.0 KB
  Số lượt tải: 1660
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class !
  E 6 Unit 15 A1-A4
  Warm- up
  * Matching
  Viet Nam
  Australia
  The USA
  Canada
  Great Britain
  China
  France
  Japan
  UNIT 15:
  COUNTRIES
  Period: 80th
  Section A1, 2, 3, 4 (P154 - 156):
  We are the world
  I. VOCABULARY
  1. country (n):
  2. world (n):
  3. language (n):
  4. (to) speak:
  đất nước
  thế giới
  ngôn ngữ
  nói
  5. Nationality (n):
  Quốc tịch
  What and Where
  world
  country
  language
  Japan
  Nationality
  speak
  My name’s Laura.
  I’m from Canada
  My name’s Marie.
  I’m from France
  My name’s Lee.
  I’m from China
  My name’s John.
  I’m from the USA
  My name’s Yoko.
  I’m from Japan
  My name’s Susan.
  I’m from Great Britain
  My name’s Bruce.
  I’m from Australia
  My name’s Minh.
  I’m from Viet Nam
  Listen and read:
  II. Model sentences
  Where are you from?
  - I am from Viet Nam
  is she …….?
  he ……. ?
  - She is ………………...
  - He is .………………..
  * Form
  Where
  Subject
  be
  from?
  Subject
  be
  from
  (Country)
  I. Vocabulary
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  * Use:
  Hỏi và trả lời ai đó đến từ đâu.
  PRACTICE
  * Picture Drill
  Model sentences:
  Where …….………..?

  Canada
  Model sentences:
  Where …….………..?
  France
  COUNTRIES
  Model sentences:
  Where …….………..?

  China
  Model sentences:
  Where …….………..?

  The USA
  Model sentences:
  Where …….………..?

  Japan
  UNIT15
  Section A 1,2,3,4 (p.154-156)
  COUNTRIES
  We are the World
  Model sentences:
  Where …….………..?

  Viet Nam
  Model sentences:
  Where …….…..?

  * Noughts and Crosses
  Laura
  Marie
  John
  YOU !
  Yoko
  Lee
  Susan
  Bruce
  Minh
  1
  1
  X
  X
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  She is from Viet Nam.
  She is Vietnamese.
  She speaks Vietnamese.
  CANADA
  FRANCE
  AUSTRALIA
  CHINA
  JAPAN
  VIET NAM
  COUNTRY
  LANGUAGE
  NATIONALITY
  CANADIAN
  FRENCH
  AUSTRALIAN
  CHINESE
  JAPANESE
  VIETNAMESE
  ENGLISH & FRENCH
  FRENCH
  ENGLISH
  CHINESE
  JAPANESE
  VIETNAMESE
  FURTHER PRACTICE
  Mapped Dialogue
  Who’s that?
  Where … … from?
  Which language does … speak?
  … .. speaks …………….
  That’s ………
  … … from …………
  What’s … .. nationality?
  He/she is …………
  Minh
  is he
  He is
  Viet Nam
  his
  Vietnamese
  he
  He
  Vietnamese
  Who’s that?
  Where … … from?
  Which language does … .. speak?
  … .. speaks …………..
  That’s ………
  … … .. from ……..
  What’s … .. nationality?
  He/she is …………
  Joko
  is she
  She is
  Japan
  her
  Japanese
  she
  She
  Japanese
  Who’s that?
  Where … … … from?
  Which language does … .. speak?
  … .. speaks ………
  That’s ………
  … … .. from ………..
  What’s … .. nationality?
  He/she is …………
  Marie
  is she
  She is
  France
  her
  French
  she
  She
  French
  Who’s that?
  Where … … from?
  Which language does … speak?
  … .. speaks …………
  That’s ……
  … … from ……..
  What’s … .. nationality?
  He/she is ………...
  Lee
  is he
  He is
  China
  his
  Chinese
  he
  He
  Chinese
  - Write where people are and which language they speak (using the pictures in A 1, on page 154)
  - Prepare Unit 15 A 5,6.
  Homework:
  Thanks for your attention
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓