Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. A trip to the countryside

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Lan
  Ngày gửi: 21h:46' 03-10-2008
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 214
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO MY CLASS
  LANGUAGE FOCUS
  New words
  To pass the exam:

  Itinerary (n):
  To depart:
  Thi đổ

  Lịch trình

  Khởi hành
  1. WHAT DO THESE PEOPLE WISH? WRITE THE SETENCES
  a. Ba/can have/new bicycle

   Ba wishes he could have a new bicycle

  b. Hoa/can visit/parents

   Hoa wishes she could visit her parents

  c. I/pass/exam

   I wish I passed the exam
  d. We/it/not rain

   We wish it didn’t rain
  e. He/can fly

   He wishes he could fly
  e. They/stay/Hue

   They wish they stayed in Hue
  Wish: mong ước, ao ước
  Form:
  Note: Đối với modal verb ”can” dùng trong câu mong ước thì chuyển sang ”could”. Nếu là động từ ”to be” thì dùng ”were” cho tất cả các ngôi.

  S+ wish + S + V(past)
  Itinerary for Le Thanh Huy
  Mon day, September 20
  Depart: Ha Noi / 2 pm
  Arrive: Singapore / 6.30 pm
  Tuesday, September 21
  MEETING
  Raffles Center / 11 am – 1pm
  LUNCH
  Lion City Restaurant / 1.30 – 2 pm
  Wednesday, September 22
  MEETING
  Raya Palace/2.15-7pm
  DINNER
  Little India Restaurant /7.30 – 10 pm
  Thursday, September 23
  Depart: Singapore
  /9am
  Arrive: Ha Noi/11.30 am
  Prepositions of time
  At till on after
  up to between
  Complete the sentences
  a. Mr Thanh leaves Ha Noi …..2 pm.
  b. He arrives … Singapore …. Monday evening.
  c. On Tuesday morning, there is a meeting ………….. 11 am and 1 pm.
  d. On Wednesday, Mr.Thanh has appointments …. 10 pm.
  e. He returns to the hotel ……. 10 pm.
  f. He will be in Singapore from Monday ……… Thursday.
  at
  in
  on
  between
  till
  up to
  after
  3.Complete the sentences with on, at, in,for
  a. Goodbye! See you ……. Monday.
  b. The bus collected us ….... 5 o`clock early …….. the morning.
  c. We usually go to our home village at least once ……. the summer.
  d. We walked ……. half and hour to reach the waterfall.
  e. They planned to have the trip ….… June.
  f. She loves to watch the starts ……. night.
  3.Complete the sentences with on, at, in,for
  a. Goodbye! See you on Monday.
  b. The bus collected us at 5 o`clock early in the morning.
  c. We usually go to our home village at least once in the summer.
  d. We walked for half and hour to reach the waterfall.
  e. They planned to have the trip in June.
  f. She loves to watch the stars at night.
  4. Match the half - sentences
  Hoa worked hard,
  It was hot,
  Nga is sick today,
  Na woke up late,
  The new camera didn’t work,


  a. so I turned on the air conditioner
  b. so she didn’t have time for breakfast
  c. so Mrs. Robison took it back to the shop.
  d. so she won’t go to school.
  e. so she passed her exam.
  * Adverb clauses of result (Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả).
  Main clause, + So + Adverb clause of Result (So: Vì vậy, nên)
  Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả thường bắt đầu bằng từ nối So để nói lên kết quả do 1 nguyên nhân hay hành động được diễn tả trong mệnh đề chính. So đứng giữa nối mệnh đề chính chỉ nguyên nhân và mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả.
  Ex: The shop was closed, so I came back home.

  *Main clause, + So + Adverb clause of Result (So: Vì vậy, nên)

  *S+ wish + S + V(past)

  *Prepositions of time
  At till on after up to between in for
  Homework

  Learn structures by hearts
  Write 5 ”wish sentences”
  THANK YOU
  FOR YOUR ATTENTION !
  THANK YOU
  FOR YOUR ATTENTION !
   
  Gửi ý kiến