Tài nguyên dạy học

%name

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRUY CẬP TỪ CÁC NƯỚC

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TẬP HỢPTƯ LIỆU VÀ BÀI GIẢNG THEO BÀI HỌC SGK THCS

  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 6
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part1
  SINH 6 TU BAI 1 DEN 20.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part1
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part2
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part3
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part4
  SINH 6 TU BAI 21 DEN 40.part5
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part1
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part2
  SINH 6 TU BAI 41 DEN HET.part3
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Sinh học 7
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 7 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part1
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part2
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part3
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part4
  SINH 7 TU BAI 11 DEN 20.part5
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part01
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part02
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part03
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part04
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part05
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part06
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part07
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part08
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part09
  SINH 7 TU BAI 21 DEN 30.part10
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part1
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part2
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part3
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part4
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part5
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part6
  SINH 7 TU BAI 31 DEN 40.part7
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part1
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part2
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part3
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part4
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part5
  SINH 7 TU BAI 41 DEN 50.part6
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part01
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part02
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part03
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part04
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part05
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part06
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part07
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part08
  SINH 7 TU BAI 51 DEN 66.part09
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 8
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part1
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part2
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part3
  SINH 8 TU BAI 1 DEN 15.part4
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part1
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part2
  SINH 8 TU BAI 16 DEN 30.part3
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part1
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part2
  SINH 8 TU BAI 31 DEN 45.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part1
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part2
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part3
  SINH 8 TU BAI 46 DEN 60.part4
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part1
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part2
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part3
  SINH 8 TU BAI 61 DEN 66.part4
  Dùng Firefox để tải về được nhanh nhất.
  Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra.
  Không nên dùng phần mềm tăng tốc download như IDM
  Sinh học 9
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part1
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part2
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part3
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part4
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part5
  SINH 9 TU BAI 1 DEN 10.part6
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part1
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part2
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part3
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part4
  SINH 9 TU BAI 11 DEN 25.part5
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part1
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part2
  SINH 9 TU BAI 26 DEN 40.part3
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part01
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part02
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part03
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part04
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part05
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part06
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part07
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part08
  SINH 9 TU BAI 41 DEN 50.part09
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part1
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part2
  SINH 9 TU BAI 51 DEN 66.part3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. A first-aid course

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thu Tâm
  Ngày gửi: 21h:08' 19-10-2008
  Dung lượng: 416.0 KB
  Số lượt tải: 1082
  Số lượt thích: 0 người
  Presenter: Vu Thi Thu Tam
  Guessing game
  What ‘s this?
  It has 8 letters
  it may happen everyday if you are not careful
  Everybody is afraid of this event
  The first letter of this word is A
  Unit 9: A first - aid course
  Lesson 1:
  Getting started & Listen and read

  I/ Getting started
  a girl has a nose bleed
  boy has a bee sting
  a girl has a
  burn on her arm
  a boy has a bad cut on his leg
  Unit 9: A first- aid course
  Lesson 1: Getting Started & Listen and read
  I/ Getting started
  A girl has a burn on her arm
  A girl has a nose bleed
  A boy has a bee sting
  A boy has a bad cut on his leg
  cotton
  handkerchief
  ice bag
  bandage
  alcohol
  Unit 9: A first- aid course
  Lesson 1: Getting Started & Listen and read
  I/ Getting started
  * Things may be necessary for first aid
  handkerchief -cotton balls
  bandage -alcohol
  ice bag -tiger balm
  Discuss: Ask your partners
  What happened?
  What would you do and what do you need for the first aid?

  Unit 9: A- first aid course
  Lesson 1: Getting Started & Listen and read

  I/ Getting started
  II/ Listen and read
  1, Vocabulary:
  - Ambulance:
  -unconscious:
  -Conscious:
  -(to) bleed:
  -(to) hold it tight:
  -Emergency:
  xe cấp cứu
  bất tỉnh
  tinh táo
  chảy máu
  cầm máu
  tình trạng cấp cứu, khẩn cấp
  Unit 9: A- first aid course
  Lesson 1: Getting Started & Listen and read
  I/ Getting started II/ Listen and read

  Unit 9: A- first aid course
  Lesson 1: Getting Started & Listen and read
  I/ Getting started II/ Listen and read

  - she has a bad cut on her head, it’s bleeding badly
  -What is the address of the school
  - Is she conscious?
  -Stop the bleeding, use a handkerchief to cover the wound
  -The ambulance will be there in 10 minutes
  Unit 9: A- first aid course
  Lesson 1: Getting started & listen and read
  I/ Getting started
  II/ Listen and read
  Model sentence1
  a,Make request:


  Lan: Will you hurry ,please?
  Nurse: yes, of course
  Will....inf, please?
  Unit 9: A- first aid course
  Lesson 1: Getting started & listen and read
  I/ Getting started
  II/ Listen and read
  Model sentence2
  b, Give a promise :

  Lan: I promise I’ll keep her awake

  I promise I`ll........
  Unit 9: A- first aid course
  Lesson 1: Getting started & listen and read
  I/ Getting started
  II/ Listen and read
  Choose the best answer
  2/ What happened to the students?
  a, she fell of her bike
  b, She hit her head on the road
  c, both a &b are correct
  1,Who is phoning?
  a, Lan
  b, The nurse
  c, The injured person
  3, what first aid instructions does the nurse give?
  a, stop bleeding
  b, use ice to ease her pain
  c, take her to the nearest clinic
  4,What is the address of the school
  a, Ngo Si Lien
  b, Quang Trung
  c, Tran Hung Dao
  5,When will the ambulance be there?
  a, 10 hours
  b, 10 seconds
  c, 10 minutes
  6, What will Lan do before the ambulance comes
  a, let her alone
  b, keep her awake
  c, ask someone for help
  Unit 9 : A - first aid course
  Lesson 1: Getting started & Listen and read
  Complete the dialogue
  Nga: Please....... ..............................(1)...to NCT street
  My brother.......................................(2)
  Nurse: Calm down,
  Nurse: Is he ..............................(3)..?
  Nga: Yes but it`s..............................(4)....badly
  Nurse: Try to stop the bleeding with a towel to cover...... ...(5)
  hold it tight
  Nga: will...............................(6)........, please?
  Nurse: of course, what........................................(7)....?
  Nga: No. 25 NCT street
  Nurse: Keep him.. .......... (8) the ambulance will be there in
  15 minutes
  Nga: I..... ....................(9)
  send an ambulance
  had a bad cut on his hand
  conscious
  bleeding
  the wound
  you hurry
  awake
  is your address
  promise, I will
  Unit 9: A first- aid course
  Lesson 1: Getting started & listen and read
  * Imagine you were in an emergency. What you would do. Build a dialogue with your partners
  Unit 9: A first- aid course
  Lesson 1: Getting started & Listen and read
  I/ Getting started
  II/ Listen and read
  * vocabulary
  * predict the topic
  * listen and read (role play)
  * model sentences
  * Answer the questions( choose the best answer)
  * mapped dialogue
  III/ Consolidation:
  keep calm and do first - aid before going to the hospital
  IV/ Homework: learn vocabulary
  do exercise 1,2 ( work book)
   
  Gửi ý kiến